Zaproszenie

Wójt Gminy Korycin zaprasza mieszkańców na spotkanie w dniu 17.04.2024 roku (środa) o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej GOKSiT w Korycinie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcą Obwodnicy Suchowoli firmą Budimex. Na spotkaniu…

Więcej...

Szkolenie

PZDR- Sokółka zaprasza na szkolenie informacyjne: „Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego PS WPR 2023-2027” EKOSCHEMATY, WARUNKOWOŚĆ, ZIELONY ŁAD 20.03.2024 r. o godz. 9:00 Szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w…

Więcej...

UWAGA OSZUŚCI !!!!!!!!!!!!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Korycin  OSTRZEGAM PRZED OSZUSTMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ WYŁUDZIĆ PIENIĄDZE!!!!!! Na terenie Gminy Korycin doszło do 2 wyłudzeń pieniędzy oraz 3 prób wyłudzenia środków finansowych. Oszuści kontaktują się poprzez telefon podając się za bliską osobę (córkę,…

Więcej...

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Dodatek osłonowy w 2024 r. ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo…

Więcej...

Praca szuka człowieka

UWAGA!! Poszukujemy osoby chętnej do pracy w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Korycin. Osoba ta zajmować się będzie aktualizacją ewidencji podatników podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Forma zatrudnienia – …

Więcej...

Dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu w roku 2024 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie informuję o możliwości składania wniosków od 2 stycznia 2024 r. na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Pomoc…

Więcej...

Przygarnij psa

Informujemy o możliwości adopcji bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy Korycin. Wszystkie osoby zainteresowane adopcją lub chcące uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: Schronisko +48 604 798 164. http://www.schronisko-gh.pl/portfolio/gmina-korycin/…

Więcej...

Transport na wybory

Wójt Gminy Korycin informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:…

Więcej...

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Korycin informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2023 roku w/w przedsięwzięcia na terenie…

Więcej...

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

W lipcu 2023 roku skończyła się VI kadencja Podlaskiej Izby Rolniczej Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają: Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody. Tegoroczne wybory do…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY KORYCIN ul. Knyszyńska 2a 16-140 Korycin Korycin, dn. 22.08.2023 r. GR. 6131.2.2023 Gmina Korycin  posiada do sprzedania drewno opałowe (mokre) –  sosna i olcha czarna – kłody 2,5 m długości, pozyskane w ramach cięć pielęgnacyjnych…

Więcej...

SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WSPIERA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W dniu 25 maja 2023 roku Sejmik Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Korycin wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ww. kwota zostanie…

Więcej...

Drodzy Państwo,

W sobotę 24 czerwca 2023 do Gminy Korycin, jako jedynej gminy w województwie podlaskim, zawita niezwykły projekt pn.  ISKRY NIEPODLEGŁEJ  To mobilne widowisko edukacyjne Biura „Niepodległa” o wybitnych Polkach i Polakach, którzy zmienili świat. Umieszczono je w…

Więcej...

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański – spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, radnych gmin, sołtysów, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i innych stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie zorganizowane w ramach…

Więcej...

Strategia Rozwoju Gminy

Zapraszam wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Korycin na spotkanie w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Celem spotkania będzie wymiana wzajemnych informacji, pomysłów i uwag, które posłużą dalszemu rozwojowi…

Więcej...

Obwieszczenie

Plik do pobrania:Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 17 kwietnia 2023 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej nr 103965B DW671- Olszynka”.…

Więcej...

WAŻNA INFORMACJA ‼️‼️

Informuję o zamiarze przystąpienia do aktualizacji gminnych planów zagospodarowania przestrzennego. Proszę zainteresowanych o składanie do Urzędu Gminy wniosków dotyczących wprowadzenia zmian planistycznych związanych z przyszłymi zamierzeniami inwestycyjnymi w terminie do 4 kwietnia 2023 roku. Wójt Gminy KorycinMirosław…

Więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej.

Wójt Gminy Korycin Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej Pliki do pobrania: Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze – ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej. Kwestionariusz osobowy do…

Więcej...

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania — Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, radnych gmin, sołtysów, przedstawicieli ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW innych stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie zorganizowane…

Więcej...

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informuję iż Gmina Korycin przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na…

Więcej...

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Korycinie imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w 10 listopada 2022 roku.…

Więcej...

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 2 listopada 2022 r. dot. inwestycji pn.: „Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej Nr 8”.

Białystok, 02 listopada 2022 r.    PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI              w BIAŁYMSTOKU15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 AB-I.7820.5.2.2022.IA OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO       Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia…

Więcej...

‼️Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest‼️

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 17 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r. przyjmuje wnioski z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej…

Więcej...

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym – wspólnie decydujmy o rozwoju gminy

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański obejmująca zasięgiem Gminę Korycin rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy. W skład LGD wchodzą gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz,…

Więcej...

Wsparcie przedsiębiorczości – kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła kolejne nabory wniosków na wsparcie przedsiębiorczości, w których do rozdania jest ponad  1 mln zł. Wsparcie  skierowane jest do osób fizycznych i podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)…

Więcej...

PROFILAKTYKA JODOWA  – WYKAZ   punktów wydawania preparatów jodowych na terenie Gminy Korycin.

Prosimy mieszkańców gminy Korycin o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatów jodowych, zgodnie z miejscem zamieszkania oraz tabelą dawkowania. Poniższa informacja  ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się…

Więcej...

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze świętowało swój jubileusz w Parku Kulturowym w Milewszczyźnie

Przewodnicy, członkowie i miłośnicy PTTK Oddział Regionalny w Białymstoku na świętowanie swojego jubileuszu 30-lecia działalności PTTK Białymstok wybrali właśnie Gminę Korycin i Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna. Ponad 100 pasjonatów turystyki w sobotę, 1 października, wędrowało po…

Więcej...

Informacja Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej

Drodzy Rodzice, Informujemy, że dostępne są jeszcze wolne miejsca dla dzieci w żłobku i zachęcamy do składania wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej. Adres:Żłobek Samorządowy w Czarnej BiałostockiejUl. Spółdzielcza 2116-020 Czarna BiałostockaTel. 85-674-35-00 e-mail: zlobek.czb@onet.pl…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 14 września 2022 r., dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 18, 19 i 21/3 w obrębie Szaciłówka, gmina Korycin.

Korycin, dnia 14.09.2022 r.  WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a GR.6220.7.2022  Obwieszczenie      Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 12 września 2022 r., dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 5, 7/1 w obrębie Popiołówka, gmina Korycin.

Korycin, dnia 12.09.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a GR.6220.6.2022  Obwieszczenie        Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 12 września 2022 r., dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 157 w obrębie Szaciłówka, gmina Korycin.

Korycin, dnia 12.09.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.5.2022  Obwieszczenie         Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.…

Więcej...

Zaproszenie do kibicowania ORLENU WYŚCIGU NARODÓW

Prezentujemy zwiastun i animacje trasy ORLEN WYŚCIG NARODÓW: – zwiastun https://cloud.langteam.com.pl/index.php/s/MFJrDsgAFBMxLyB – animacja trasy: Etap 1 https://cloud.langteam.com.pl/index.php/s/ofB9A5K9CLMwdqc Etap 2 https://cloud.langteam.com.pl/index.php/s/2CrRnsb65PQMY7d Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić mieszkańców do kibicowania. LANG TEAM Sp. z o.o.Ul. Pachnąca 81, 02-792 WarszawaKom. 695 799 628Tel. 22 649 24 91…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 24 sierpnia 2022 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Korycin, dn. 24.08.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a GR.6220.8.2022  Obwieszczenie       Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 9, art. 10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy…

Więcej...

Dodatek węglowy

Informuję, iż od dnia 18 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 2 na II piętrze (stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych), będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy w kwocie 3 tysięcy…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin, dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 18, 19 i 21/3 w obrębie Szaciłówka, gmina Korycin.

Korycin, dn. 12.08.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a GR.6220.7.2022  Obwieszczenie        Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 9, art. 10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 5, 7/1 w obrębie Popiołówka, gmina Korycin.

Korycin, dn. 10.08.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a GR.6220.6.2022  Obwieszczenie       Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 9, art. 10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy…

Więcej...

Informacja

Szanowni Państwo, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu1 sierpnia 2022 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Włączenie syren będzie…

Więcej...

Opieka domowa na terenach wiejskich

W gminie Korycin od 15.07.2022 roku ruszył projekt „Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na terenach wiejskich” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr POWR.04.01.00-00-ODW2/21, który realizuje Dom Gościnny S.C. w…

Więcej...

Podziękowanie od Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla Pana Wójta oraz mieszkańców Gminy Korycin za zrozumienie, wsparcie oraz pomoc dla mieszkańców Ukrainy

Szanowny Panie Mirosławie Organizacja społeczna „Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego” serdecznie dziękuje Panu osobiście oraz mieszkańcom Gminy Korycin za pomoc w zorganizowaniu letniego obozu namiotowego dla osób przymusowo przesiedlonych. W tym trudnym dla Ukrainy czasie, kiedy nasz kraj…

Więcej...

Wnioski o szacowanie szkód

Informuję, iż w Urzędzie Gminy Korycin przyjmowane są wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane deszczem nawalnym. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze…

Więcej...

Zaproszenie do udziału w ankiecie

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie, poprzez wypełnienie ankiety: Korycin: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cf254914&&b=375d2a326&&c=b0271d80        Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie do przeprowadzenia ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju…

Więcej...

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU W POWIECIE SOKÓLSKIM‼️

JEDYNYM SKUTECZNYM ZABEZPIECZENIEM PRZECIWKO KLESZCZOM JEST SZCZEPIENIESZCZEPIENIE JEST BEZPŁATNE I NIEZBĘDNE, DLATEGO UMÓW SIĘ JUŻ DZIŚ I BĄDŹ ZDROWYJEŚLI SPEŁNIASZ PONIŻSZE KRYTERIA:PRACUJESZ W SEKCJI GOSPODARCZEJ – ROLNICTWO, RYBACTWO LUB ŁOWIECTWO,MASZ OD 18 DO 64 LAT,JESTEŚ MIESZKAŃCEM POWIATU…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o skompletowaniu akt sprawy dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV na działce w obrębie Laskowszczyzna, gmina Korycin.

Korycin, dn. 01.06.2022 WÓJT GMINY KORYCIN 16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a IN.6733.1.2022 Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy Na podstawie art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania…

Więcej...

Webinar Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w cyklu webinariów poświęconych programowi Czyste Powietrze. Zostaną one poprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych. Udział w webinarium jest bezpłatny i…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 17.05.2022 r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Mielnikach gm. Korycin.

Korycin, dnia 17.05.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.4.2022  Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin dot. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w obrębie Laskowszczyzna, gmina Korycin.

Korycin, dn. 13.05.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a IN.6733.1.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.…

Więcej...

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka”

W kwietniu 2022r. w miejscowości Zabrodzie (gm. Korycin) przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka została oddana do użytku infrastruktura, która powstała z udziałem środków UE w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka”, poddziałanie…

Więcej...

Zaproszenie na spotkanie ESJF

Zapraszamy na niecodzienne spotkanie prezentujące działania Fundacji Charytatywnej ESJF pt. „Cmentarz żydowski – część historii lokalnej”. Fundacja zbadała cmentarz żydowski w Korycinie oraz wybudowała jego ogrodzenie. Spotkanie odbędzie się 4 maja 2022 r. o godz. 11.00 w…

Więcej...

Dni Ziemi Korycińskiej

Zapraszamy mieszkańców Gminy Korycin do czynnego udziału w kolejnej edycji Dni Ziemi Korycińskiej – wspólnego działania dla naszej Małej Ojczyzny. Zaplanowane wydarzenia mają na celu ochronę naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Szczegółowy plan działań: PIĄTEK –…

Więcej...

Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik „Bądź gotowy –poradnik na czas kryzysu i wojny”. Poradnik wyjaśnia jak radzić sobie w sytuacjachzagrożenia i jest elementem budowania odpornego społeczeństwa (również w ramachpowszechnej samoobrony), co przekłada się bezpośrednio na podnoszenie zdolnościodporności…

Więcej...

Rozszerzenie atrakcyjności turystycznej w Milewszczyźnie

W dniu 30.03.2022 zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” Zamówienie obejmuje budowę Domu Dziedzictwa przy Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna wraz z dostawą wyposażenia wystawienniczo- warsztatowego oraz budowę repliki…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin, dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Korycin, dnia 15.03.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.2.2022  Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin, dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Długi Ług

Korycin, dnia 09.03.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a GR.6220.1.2022  Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin        Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.…

Więcej...

🇵🇱Zbiór informacji dot. udzielenia wsparcia uchodźcom z Ukrainy🇺🇦

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło strony internetowe https://www.gov.pl/…/pomagam-ukrainie-koordynacja… oraz https://pomagamukrainie.gov.pl/ za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc. Pomoc obywatelom Ukrainy w województwie podlaskim Podlaski Urząd Wojewódzki (PUW) uruchomił punkt informacyjny, całodobowy na dworcu kolejowym PKP w Białymstoku ul. Kolejowa…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 28 lutego 2022 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji uzdatniania wody na działce o nr ewid. 98/3 w miejscowości Bombla

Korycin, dnia 28.02.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a GR.6220.12.2021  ObwieszczenieWójta Gminy Korycin          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.…

Więcej...

Informacja dot. ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe  i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków Plik do pobrania:Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą z możliwością podziału na oddzielnie realizowane etapy o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 121 w obrębie Zagórze, gmina Korycin. 

Korycin, dnia 09.02.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.2.2022  Obwieszczenie       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z…

Więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Korycin informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej są przyjmowane od dnia 1.02.2022 r.do dnia 28.02.2022 r. Do wniosku o zwrot należy załączyć:1) faktury VAT stanowiące…

Więcej...

Manipulacja TVP

W dniu 25 stycznia 2022 roku w reportażu Pawła Kazimierczaka „To nasza ziemia” w  programie „Ekspres reporterów” w TVP 1 został wyemitowany materiał dotyczący rzekomego zawłaszczenia ziemi przez Gminę Korycin Panu Wojciechowi Sadowskiemu z Aulakowszczyzny. Informacje w…

Więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Korycin w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 60/2022WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia  21 stycznia 2022r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty

Korycin, dn. 18.01.2022 r. Gmina Korycinul. Knyszyńska 2a16-140 Korycin Zaproszenie do złożenia oferty Zamawiający Gmina Korycin zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Mielnikach. I. Przedmiotem zamówienia jest: 1)  przygotowanie dokumentów, opracowań…

Więcej...

Zakończenie projektu pt. ”Nowoczesne, Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”

Zakończyła się realizacja Projektu  pt. ”Nowoczesne,  Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na…

Więcej...

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane…

Więcej...

Portal mapowy eGmina

Pod adresem https://korycin.e-mapa.net znajduje się portal mapowy eGmina, w którym znajdują się zbiory i rejestry dotyczące m.in.:• bazy numeracji adresowej,• obiektów użyteczności publicznej,• miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 05.01.2022 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą z możliwością podziału na oddzielnie realizowane etapy o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 121 w obrębie Zagórze, gmina Korycin.

Korycin, dn. 05.01.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin ul. Knyszyńska 2a GR.6220.2.2022  Obwieszczenie        Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 9, art. 10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 04.01.2022 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 69/2, 69/1 i 70/2 w miejscowości Długi Ług, gmina Korycin.

Korycin, dn. 04.01.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a GR.6220.1.2022  Obwieszczenie        Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 9, art. 10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy…

Więcej...

INFORMACJA

Informujemy, iż dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Korycin za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 2 grudnia  2021…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 20.12.2021 r. dot. przebudowy z rozbudową stacji uzdatniania wody na działce nr ewid. 98/3 w miejscowości Bombla gmina Korycin

Korycin, dn. 20.12.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN   16-140 Korycin ul. Knyszyńska 2a GR.6220.12.2021  Obwieszczenie         Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 9, art. 10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z…

Więcej...

Laboratoria Przyszłości

W listopadzie 2021 roku Gmina Korycin otrzymała wsparcie w wysokości 70 000 zł w ramach Programu Laboratoria Przyszłości, który jest inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.…

Więcej...

Zestawienie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

GMINA KORYCINul. Knyszyńska 2a 16-140 Korycin Zestawienie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami L.p. Nr decyzji Nazwa przedsiębiorcy Adres Telefon 1. GR.6140.1.2016 z dnia 11.08.2016 r. GREEN HOUSE Mateusz Oblacewicz Krzeczkowo 63…

Więcej...

Decyzja Wójta Gminy Korycin z dnia 01.12.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy), na działkach o numerze ewidencyjnym 22/2, 22/7 i 23 w obrębie Przesławki, gmina Korycin.

Korycin, 01.12.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a  IN.6733.1.2021 D E C Y Z J A O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO        Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1…

Więcej...

Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka

Korycin, dn.09.11.2021 WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a IN.6733.1.2021 Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy Na podstawie art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania…

Więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Korycin zaprasza mieszkańców sołectw: Dzięciołówka, Gorszczyzna, Rudka, Zakale do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości  „Mielewszczyzna” na „ Milewszczyzna”. Ankiety konsultacyjne od mieszkańców będą przyjmowane od 18 listopada 2021 r. do 30 listopada…

Więcej...

Lista Grantobiorców, którzy złożyli deklaracje w IV naborze i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin”

Zapraszam zakwalifikowanych w IV naborze do udziału w projekcie pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin” (instalacja fotowoltaiczna) do Urzędu Gminy Korycin, pok. nr 1 i nr 7, celem podpisania umowy grantowej. W załączeniu lista wniosków.…

Więcej...

IV NABÓR NA „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYCIN”

WÓJT GMINY KORYCIN OGŁOSZAIV NABÓR GRANTOBIORCÓW DO PROJEKTU„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna , Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii , Priorytet inwestycyjny…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy).

Korycin, dn. 05.09.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a IN.6733.1.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.…

Więcej...

Obwieszczenie dot. budowy do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW realizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnych: 15/1, 15/3 obręb Zabrodzie

Korycin, dnia 30.09.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN      16-140 Korycin    ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.10.2021  Obwieszczenie         Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego…

Więcej...

„Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2021 rok”

PROGRAM spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami realizowanego w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-20-0561/20 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2021 rok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Więcej...

III nabór na „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYCIN”

WÓJT GMINY KORYCIN OGŁOSZAIII NABÓR GRANTOBIORCÓW DO PROJEKTU„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna , Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii , Priorytet…

Więcej...

II nabór na „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYCIN”

WÓJT GMINY KORYCIN OGŁOSZAII NABÓR GRANTOBIORCÓW DO PROJEKTU„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna , Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii , Priorytet…

Więcej...

III ogłoszenie o zamówieniu na „Infrastrukturę rekreacyjną na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka – zagospodarowanie plaży”.

Ogłoszenie o zamówieniuDostawy“Infrastruktura rekreacyjna na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka – zagospodarowanie plaży” SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORYCIN 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659361 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.)…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki, gmina Korycin.

Korycin, dn. 03.09.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a GR.6220.11.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania      Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Korycin, dnia 01.09.2021 r.  GR. 6131.2.2021 O G Ł O S Z E N I E Gmina Korycin prowadzi sprzedaż drewna opałowego (suchego, rąbanego), liściastego: brzoza, dąb, wierzba pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych na terenie zieleni oraz…

Więcej...

Nabór wniosków mikrodotacyjnych

Nabór wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych będzie trwać do przyszłego poniedziałku 6 września do godziny 23:59. Konkurs jest realizowany w ramach, objętej Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Inicjatywy Podlaskie…

Więcej...

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin”

WÓJT GMINY KORYCIN OGŁOSZA NABÓR GRANTOBIORCÓW DO PROJEKTU „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna , Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW realizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnych: 15/1, 15/3 obręb Zabrodzie.

Korycin, dn. 04.08.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a GR.6220.10.2021  Obwieszczenieo wszczęciu postępowania Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o przedsięwzięciu polegającym na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW realizowanych w granicach działki Zabrodzie gm. Korycin.

Korycin, dnia 30.07.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.3.2021 ObwieszczenieWójta Gminy Korycin          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin

Korycin, 22 lipca 2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KORYCINo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin Na podstawie art. 17, pkt 9 i…

Więcej...

Nowa inwestycja w Gminie Korycin

W dniu 8 lipca 2021 roku Wójt Gminy Korycin podpisał Umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy  finansowej w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na realizacje zadania pt.” Budowa  infrastruktury rekreacyjnej na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka”,…

Więcej...

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW realizowanych w granicach działki o nr ewidencyjnym 5 obręb Zabrodzie.

Korycin, dnia 28.06.2021 r.  WÓJT GMINY KORYCIN    ul. Knyszyńska 2a     16-140 Korycin GR.6220.3.2021  Obwieszczenie         Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.…

Więcej...

Drodzy Mieszkańcy!

Wszystkich nas obowiązuje segregacja odpadów, nie ma wyboru czy będę segregować i zapłacę mniej, czy będę oddawać wszystko jako zmieszane i zapłacę więcej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest…

Więcej...

Ogłoszenie dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów

Nabór  wniosków do  programu„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Informuję, że Gmina Korycin przygotowuje wniosek do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” – ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…

Więcej...

Korycińska Noc Świętojańska

W dniach 19-20 czerwca br. w Parku Kulturowym Korycin – Milewszczyzna odbędzie się Noc Świętojańska. Regulamin „Najpiękniejszy Wianek Nocy Świętojańskiej 2021” , karta zgłoszenia oraz oświadczenie do ww. konkursu, znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury,…

Więcej...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WSPIERA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W dniu 4 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Korycin wsparcia finansowego w kwocie 10 000,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ww. kwota zostanie przeznaczona dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej…

Więcej...

Usuwanie azbestu

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Korycin informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2021 roku w/w przedsięwzięcia na terenie…

Więcej...

Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Na terenie całej Polski, w 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska…

Więcej...

Obwieszczenie dot. budowy instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW na działce nr ewidencyjny 77/6 położonej w obrębie miejscowości Laskowszczyzna, gm. Korycin.

Korycin, dnia 25.05.2021 r.  WÓJT GMINY KORYCIN   ul. Knyszyńska 2a     16-140 Korycin GR.6220.2.2021  Obwieszczenie           Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960…

Więcej...

Rodzinny Dzień Dziecka

Zapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka na świeżym powietrzu w Parku Kulturowym Korycin Milewszczyzna. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji prezentujących życie i zwyczaje dawnych mieszkańców grodu w Milewszczyźnie. Wydarzenie będzie żywą lekcją historii z udziałem członków grupy rekonstrukcynej. Dzieci zamienią…

Więcej...

Informacja KRUS

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW realizowanych w obrębie Zabrodzia.

Korycin, dn. 10.05.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN   ul. Knyszyńska 2a     16-140 Korycin GR.6220.3.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania      Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia…

Więcej...

Informacja dot. ptasiej grypy

Korycin, dnia 10.05.2021 r. URZĄD GMINY KORYCINul. Knyszyńska 2a16-140 Korycin GR.6140.1.2021 INFORMACJA Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Korycin, W dniu 28 kwietnia br. w okolicach miejscowości Strękowa Góra, gmina Zawady, powiat białostocki, u padłego myszołowa stwierdzono przypadek wysoce…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na remont (modernizacje) drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Wysokie – Gmina Korycin – Etap II

Korycin, 04.05.2021 r.  GMINA KORYCINul. Knyszyńska 2a  16-140 Korycin Nr sprawy: IN.721.4.2021 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wójt Gminy Korycin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującej roboty budowlanej:„Remont (modernizacje) drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Wysokie na działce nr 192…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW w obrębie Laskowszczyzny

Korycin, dn. 14.04.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a GR.6220.2.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania         Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Korycin, dn.  12.04.2021r.     GR. 6840.1.2021          Wójt Gminy Korycin  uprzejmie informuje, że posiadamy do  sprzedaży materiały jak niżej oraz z demontażu przy rozbudowie Przedszkola w Korycinie i modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej:          – okna PCV …

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY KORYCIN ul. Knyszyńska 2a 16-140 Korycin Korycin, dnia 02.04.2021 r. GR.6131.1.2021 Gmina Korycin prowadzi sprzedaż drewna opałowego (mokrego), liściastego – olcha czarna pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych w obrębie pasa drogowego drogi gminnej, w ilości…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW w obrębie Wyłudy

Korycin, dn. 31.03.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a GR.6220.1.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania        Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z…

Więcej...

Raport o stanie dostępności

Samorząd Gminy Korycin zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu strony internetowej.…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na „Nowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”

Załączniki do treści Ogłoszenie o zamówieniu na „Nowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) Załącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty Załącznik nr 2 do SWZ- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Załącznik nr 3…

Więcej...

Lista pytań w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej…

Więcej...

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

Szanowni Państwo,  W najbliższą niedzielę organizujemy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Bartusia Bojarzyńskiego, który odbędzie się na Orliku przy ul. Słowiańskiej.  Patronat nad wydarzeniem objął Podlaski Związek Piłki Nożnej oraz Wójt Gminy Korycin – Mirosław Lech. Turniej rozpoczyna…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneBudowa i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORYCIN 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 0506593611.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul.…

Więcej...

Obwieszczenie

WÓJT GMINY KORYCIN   16-140 Korycin ul. Knyszyńska 2a Korycin, dnia 05.02.2021 r. GR.6220.3.2020 Obwieszczenie       Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego…

Więcej...

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w…

Więcej...

Modyfikacja i zmiana treści SIWZ dot. ogłoszenia o zamówieniu na remont budynku gospodarczego, budowy placu zabaw oraz budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą

Korycin, dn. 13.01.2021  GMINA KORYCIN  16-140 Korycinul. Knyszyńska 2a Modyfikacja i zmiana treści SIWZ Dotyczy:  „Remont budynku gospodarczego, budowa placu zabaw oraz budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą (zakup rowerów, wyposażenia, mat i znaków drogowych)” nr…

Więcej...

Modyfikacja i zmiana treści SIWZ dot. ogłoszenia o zamówieniu na “Budowę i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie”.

Korycin, dn. 13.01.2021  GMINA KORYCIN  16-140 Korycinul. Knyszyńska 2a Modyfikacja i zmiana treści SIWZ Dotyczy:  “Budowa i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie”  nr sprawy: IN.271.10.2020 Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy…

Więcej...
Skip to content