Zakończenie projektu pt. ”Nowoczesne, Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”

Zakończyła się realizacja Projektu  pt. ”Nowoczesne,  Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W wyniku realizacji ww. projektu, Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna  zyskał na atrakcyjności dzięki  nowemu wyposażeniu, które pokazuje  wirtualną rzeczywistość,  umożliwia interaktywne rozrywki i naukę historii. 

Projekt obejmował:

– zakup okularów wirtualnej rzeczywistości VR,

–  zakup aplikacji VR , która składa się z: wirtualnej wycieczki  z panoramami terenów grodziska, ziemi korycińskiej, 2 filmów 360o, dzięki którym możliwe jest oglądanie dookólne przedstawianych obrazów, pakiet pytań pozwalających na stworzenie losowych  niepowtarzających się zestawów do gry, QUIZ wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym,  dzięki któremu zwiedzający mogą aktywnie uczestniczyć w procesie poznawczym i  zdobywać nową wiedze, czy też rywalizować w grupie,

– zakup aplikacji do kiosku multimedialnego o wojach, uzbrojeniu oraz dawnym życiu Słowian,

– zakup bezprzewodowego zestawu przewodnickiego, który umożliwia niezależne obsługiwanie 2 grup po 25 osób przez dwóch przewodników,

– zakup prezentacji multimedialnej o życiu dworskim oraz dawnych tradycjach i zwyczajach,

– zakup i montaż żaluzji zabezpieczającej otwartą część wiaty.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów  do korzystania z nowych atrakcji Parku Kulturowego Korycin – Milewszczyzna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content