Zaproszenie

Wójt Gminy Korycin zaprasza mieszkańców na spotkanie w dniu 17.04.2024 roku (środa) o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej GOKSiT w Korycinie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcą Obwodnicy Suchowoli firmą Budimex. Na spotkaniu…

Więcej...

Szkolenie

PZDR- Sokółka zaprasza na szkolenie informacyjne: „Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego PS WPR 2023-2027” EKOSCHEMATY, WARUNKOWOŚĆ, ZIELONY ŁAD 20.03.2024 r. o godz. 9:00 Szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w…

Więcej...

UWAGA OSZUŚCI !!!!!!!!!!!!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Korycin  OSTRZEGAM PRZED OSZUSTMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ WYŁUDZIĆ PIENIĄDZE!!!!!! Na terenie Gminy Korycin doszło do 2 wyłudzeń pieniędzy oraz 3 prób wyłudzenia środków finansowych. Oszuści kontaktują się poprzez telefon podając się za bliską osobę (córkę,…

Więcej...

Szkolenie chemizacyjne dla rolników

Szanowni Państwo, Szkolenie chemizacyjne (w zakresie stosowania środków ochrony roślin) skierowane do rolników z Gminy Korycin. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, potocznie nazywane szkoleniem chemizacyjnym jest skierowane do osób, które mają…

Więcej...

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi: 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych  oraz 5,84…

Więcej...

Misja Wojska Polskiego na Podlasiu

Razem budujemy bezpieczny region! Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic – to także partnerstwow budowaniu silnej wspólnoty. Współpraca z Siłami Zbrojnymi nie ogranicza się do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale także jest wsparciem…

Więcej...

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Dodatek osłonowy w 2024 r. ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo…

Więcej...

Praca szuka człowieka

UWAGA!! Poszukujemy osoby chętnej do pracy w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Korycin. Osoba ta zajmować się będzie aktualizacją ewidencji podatników podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Forma zatrudnienia – …

Więcej...

Przygarnij psa

Informujemy o możliwości adopcji bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy Korycin. Wszystkie osoby zainteresowane adopcją lub chcące uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: Schronisko +48 604 798 164. http://www.schronisko-gh.pl/portfolio/gmina-korycin/…

Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach

19 grudnia 2022 została podpisana umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Korycin w związku z realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg Lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub…

Więcej...

Transport na wybory

Wójt Gminy Korycin informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:…

Więcej...

84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

Szanowni Państwo, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 września 2023 r., jednostki samorządu terytorialnego (posiadające centrale alarmowe) na terenie  województwa uruchomią syreny alarmowe – sygnał ciągły na okres 1 minuty w…

Więcej...

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Korycin informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2023 roku w/w przedsięwzięcia na terenie…

Więcej...

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

W lipcu 2023 roku skończyła się VI kadencja Podlaskiej Izby Rolniczej Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają: Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody. Tegoroczne wybory do…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY KORYCIN ul. Knyszyńska 2a 16-140 Korycin Korycin, dn. 22.08.2023 r. GR. 6131.2.2023 Gmina Korycin  posiada do sprzedania drewno opałowe (mokre) –  sosna i olcha czarna – kłody 2,5 m długości, pozyskane w ramach cięć pielęgnacyjnych…

Więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Korycin

Korycin, dnia 21.08.2023 r. Informuję mieszkańców Sołectwa wieś Skindzierz oraz Sołectwa kolonia Skindzierz, iż w terminie od 30 sierpnia 2023 roku do 11 września 2023 roku odbędą się konsultacje społeczne wśród mieszkańców tych sołectw w sprawie zmiany…

Więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 8 sierpnia 2023 r. dot. eksploatacji kopaliny ze złoża Wojtachy gm. Korycin pow. sokólski woj. podlaskie.…

Więcej...

Sprzedaż drewna opałowego

Korycin, dn.  03.08.2023 r. WÓJT GMINY KORYCINul. Knyszyńska 2a16-140 Korycin   GR. 6131.1.2023 O G Ł O S Z E N I E          Gmina Korycin  posiada do sprzedania drewno opałowe (mokre) –  sosna i olcha czarna…

Więcej...

URUCHOMIENIE SYREN ALARMOWYCH

Szanowni Państwo, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe – sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia…

Więcej...

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

Informuję, iż na terenie Gminy Korycin zostały powołane komisje ds. oszacowania strat w uprawach dotkniętych suszą. Wszyscy rolnicy dotknięci suszą muszą złożyć wniosek za pomocą aplikacji „szacowanie suszy” do 15 października 2023 r. jest to warunek konieczny…

Więcej...

Informacja

Wójt Gminy Korycin informuje, iż wysokość środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwa w 2024 roku, w ramach Funduszu Sołeckiego, przedstawia się następująco: …

Więcej...

Drodzy Państwo,

W sobotę 24 czerwca 2023 do Gminy Korycin, jako jedynej gminy w województwie podlaskim, zawita niezwykły projekt pn.  ISKRY NIEPODLEGŁEJ  To mobilne widowisko edukacyjne Biura „Niepodległa” o wybitnych Polkach i Polakach, którzy zmienili świat. Umieszczono je w…

Więcej...

Zapraszamy do udziału w truskawkowych konkursach

Uwaga! Uwaga! Już 25 czerwca po raz kolejny odbędą się Mistrzostwa Świata w jedzeniu truskawki na czas, oprócz tego wybierzemy największą truskawę oraz sprawdzimy umiejętności krawieckie w szyciu truskawek. Zapraszamy do udziału Regulamin Konkursów Truskawkowych 2023 Strefa…

Więcej...

PROGRAM „TRENUJ Z WOJSKIEM WIOSNA-LATO” – 3 EDYCJA

Poniżej najważniejsze szczegóły: – To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych dla każdego chętnego Polaka. – Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin, mają bardzo przystępną formułę, są bezpłatne i są prowadzone przez wojskowych instruktorów. – Podczas szkoleń uczestnicy poznają…

Więcej...

Ogłoszenie o wyborach ławników

INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614) oraz rozporządzeniem Ministra…

Więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Korycinogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. księgowości w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Korycin. Pliki do pobrania: Ogłoszenie wraz z załącznikami jest również zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce „Nabór na…

Więcej...

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański – spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, radnych gmin, sołtysów, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i innych stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie zorganizowane w ramach…

Więcej...

Spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Korycin

Wójt Gminy Korycin zaprosił w dniu 11 maja br. przedsiębiorców z terenu gminy na spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Korycin na lata 2024 – 2034, do opracowania której przystąpił gminny samorząd. W spotkaniu uczestniczył również pan Tomasz…

Więcej...

Strategia Rozwoju Gminy

Zapraszam wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Korycin na spotkanie w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Celem spotkania będzie wymiana wzajemnych informacji, pomysłów i uwag, które posłużą dalszemu rozwojowi…

Więcej...

Trenuj z Wojskiem i Trenuj jak Żołnierz

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału i w miarę możliwości promocji. naszych dwóch projektów Trenuj z wojskiem które jest skierowane do osób w wieku 15-65 lat oraz trenuj jak żołnierz od 18 roku życia .W załączniku wysyłamy plakaty dotyczące wydarzeń…

Więcej...

III edycja Dni Ziemi Korycińskiej już za nami

Wspólne sprzątanie, sadzenie drzewek i kwiatów, a na koniec prac porządkowych chwila odpoczynku, rozmowy i pieczenie kiełbasek na ognisku – tak wyglądała III edycja Dni Ziemi Korycińskiej w dniach 19-23 kwietnia 2023 roku. Przedszkolaki, uczniowie Szkoły Podstawowej…

Więcej...

Obwieszczenie

Plik do pobrania:Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 17 kwietnia 2023 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej nr 103965B DW671- Olszynka”.…

Więcej...

Obwieszczenie

Plik do pobrania: Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 31 marca 2023 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/11, 44/12 w obrębie Długi Ług, gmina Korycin.…

Więcej...

Informacja o możliwości adopcji psa ze schroniska

Uprzejmie informujemy, że jest możliwość adoptowania pieska, który został umieszczony w schronisku z terenu Gminy Korycin. Zdjęcia czworonogów są dostępne pod adresem:  http://www.schronisko-gh.pl/portfolio/gmina-korycin/ Dane kontaktowe w sprawie adopcji: +48 604 798 164.…

Więcej...

WAŻNA INFORMACJA ‼️‼️

Informuję o zamiarze przystąpienia do aktualizacji gminnych planów zagospodarowania przestrzennego. Proszę zainteresowanych o składanie do Urzędu Gminy wniosków dotyczących wprowadzenia zmian planistycznych związanych z przyszłymi zamierzeniami inwestycyjnymi w terminie do 4 kwietnia 2023 roku. Wójt Gminy KorycinMirosław…

Więcej...

Opieka żłobkowa dzieciom do lat 3

Wójt Gminy Korycin rozważa uruchomienie opieki żłobkowej dzieciom do lat 3. Prosimy zainteresowanych rodziców dzieci z roczników 2021-2023 o złożenie wstępnej deklaracji w Urzędzie Gminy Korycin do dnia 15 lutego 2023 roku. Plik do pobrania:…

Więcej...

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – DEKLARACJE

INFORMACJA     Uchwałą Nr XXXI/247/2022 Rady Gminy Korycin z dnia 29 listopada 2022 r. dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami…

Więcej...

„Świąteczne granie” w Gminie Korycin

Zaraz po Świętach, w dniu 28 grudnia (środa) serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert kolęd „KTOŚ WAŻNY – NARODZIŁ SIĘ”. Koncert zagra Grupa Dobra Nowina. Członkowie grupy przez repertuar chcą mówić i śpiewać o rzeczach, które są naprawdę…

Więcej...

Informacja dot. dostępności i dostawy węgla

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z informacją uzyskaną w dniu dzisiejszym 21.12.2022 r. od spółki Węglokoks S.A. w Katowicach – podmiotu wskazanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jako dostawcy paliwa do Gminy Korycin, dostawa węgla typu orzech zamówiona na dzień 23.12.2022…

Więcej...

WAŻNA INFORMACJA‼️‼️

W razie problemów z zaśnieżoną lub śliską nawierzchnią drogi prosimy o bezpośredni kontakt z zarządcą drogi, zgodnie z mapką przedstawiającą Informację o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Korycin.…

Więcej...

20-lecie nadania imienia Szkole Podstawowej w Korycinie

10 listopada 2022 r. w Gminie Korycin miała miejsce niezwykła uroczystość – Szkoła Podstawowa w Korycinie obchodziła 20-lecie nadania imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Społeczność szkolna włączyła się również w celebrację Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości zorganizowali wspólnie Gmina…

Więcej...

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informuję iż Gmina Korycin przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na…

Więcej...

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Korycinie imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w 10 listopada 2022 roku.…

Więcej...

Proces kwalifikacji w programie „Czyste powietrze”

Aby przyśpieszyć proces kwalifikacji w programie „Czyste powietrze” na wizytę w urzędzie proszę przygotować: Adres email. Dane:a) właściciela nieruchomości, który będzie wnioskodawcą w programie: imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania;b) dane współwłaścicieli nieruchomości (o ile…

Więcej...

‼️Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest‼️

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 17 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r. przyjmuje wnioski z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej…

Więcej...

WAŻNE – PROSIMY O SKŁADANIE DEKLARACJI‼️

W związku z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego, Gmina Korycin ustala liczbę gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla kamiennego (groszek, orzech lub miał). Proszę właścicieli gospodarstw domowych o złożenie wstępnej deklaracji zakupu  osobiście w Urzędzie Gminy…

Więcej...

Wizyta delegacji Samorządu Rejonu Wileńskiego

W piątek – 21 października mieliśmy przyjemność gościć w Gminie Korycin  25-osobową delegację Samorządu Rejonu Wileńskiego na Litwie z Panią Mer Marią Rekść na czele oraz Posłami na Sejm Republiki Litewskiej, Wice merami i Starostami Rejonu Wileńskiego.…

Więcej...

NORDIC WALKING PARK „KORYCIN”

Gmina Korycin od wielu lat rozwija wachlarz oferty turystycznej i rekreacyjnej skierowanej zarówno do swoich mieszkańców, jak i turystów z kraju i zagranicy, którzy coraz liczniej odwiedzają Naszą Małą Ojczyznę. Kierując się  ideą propagowania turystyki jako istotnego…

Więcej...

Kolejne miejsce wypoczynkowe przyjazne mieszkańcom.

We wrześniu 2022r. oddany został do użytku nowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy na szlaku rzeki Kumiałka we wsi Szumowo, który powstał w ramach projektu  pt. ”Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy szlaku rzeki Kumiałka we wsi Szumowo” w ramach Regionalnego Programu…

Więcej...

ZMIANY W DODATKU WĘGLOWYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie informuje, iż w dniu 20 września 2022 roku weszła w życie ustaw z dnia 15 września 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na…

Więcej...

Dodatek dla gospodarstw domowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 22 września 2022 roku w pokoju nr 2 na II piętrze (stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych), będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Dodatek dla gospodarstw…

Więcej...

Informacja Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej

Drodzy Rodzice, Informujemy, że dostępne są jeszcze wolne miejsca dla dzieci w żłobku i zachęcamy do składania wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej. Adres:Żłobek Samorządowy w Czarnej BiałostockiejUl. Spółdzielcza 2116-020 Czarna BiałostockaTel. 85-674-35-00 e-mail: zlobek.czb@onet.pl…

Więcej...

Zaproszenie do kibicowania ORLENU WYŚCIGU NARODÓW

Prezentujemy zwiastun i animacje trasy ORLEN WYŚCIG NARODÓW: – zwiastun https://cloud.langteam.com.pl/index.php/s/MFJrDsgAFBMxLyB – animacja trasy: Etap 1 https://cloud.langteam.com.pl/index.php/s/ofB9A5K9CLMwdqc Etap 2 https://cloud.langteam.com.pl/index.php/s/2CrRnsb65PQMY7d Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić mieszkańców do kibicowania. LANG TEAM Sp. z o.o.Ul. Pachnąca 81, 02-792 WarszawaKom. 695 799 628Tel. 22 649 24 91…

Więcej...

Dodatek węglowy

Informuję, iż od dnia 18 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 2 na II piętrze (stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych), będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy w kwocie 3 tysięcy…

Więcej...

INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY🇺🇦

Materiały informacyjne (plakaty w j. angielskim, ukraińskim) z kodami QR, które wysiedleńcy z Ukrainy mogą skanować, tak by pobrać przygotowane dla nich materiały na temat ochrony czasowej udzielanej w Polsce. Materiały zostały opracowane przez MSWiA w porozumieniu…

Więcej...

Informacja

Szanowni Państwo, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu1 sierpnia 2022 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Włączenie syren będzie…

Więcej...

Opieka domowa na terenach wiejskich

W gminie Korycin od 15.07.2022 roku ruszył projekt „Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na terenach wiejskich” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr POWR.04.01.00-00-ODW2/21, który realizuje Dom Gościnny S.C. w…

Więcej...

Wnioski o szacowanie szkód

Informuję, iż w Urzędzie Gminy Korycin przyjmowane są wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane deszczem nawalnym. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze…

Więcej...

To był weekend pachnący truskawkami

W dniach 25-26 czerwca 2022 roku, po raz XXVII odbywały się Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie. Organizatorami wydarzenia była Gmina Korycin wspólnie z Powiatem Sokólskim. Były to dwa dni wrażeń teatralnych, sportowych, muzycznych i truskawkowych. Truskawkowe święto…

Więcej...

Historyczny awans Kory Korycin do Klasy Okręgowej!!!

Ogromnym sukcesem zakończyli rozgrywki piłkarskie sezonu 2021/22 zawodnicy Kory Korycin SENIORZY, którzy awansowali do wyższej klasy rozgrywkowej, bardzo wymagającej i stojącej na bardzo wysokim poziomie KLASY OKRĘGOWEJ. Jest to największy sukces naszej drużyny w 22-letniej historii klubu.…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin

Korycin, dnia 14.06.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.3.2020  Obwieszczenie          Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.…

Więcej...

XXVII OGÓLNOPOLSKIE DNI TRUSKAWKI

XXVII Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie. coraz bliżej. Na tę wspaniałą imprezę zaprasza Wójt Mirosław Lech oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie Katarzyna Sadowska. Zapraszamy…

Więcej...

Zaproszenie do udziału w ankiecie

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie, poprzez wypełnienie ankiety: Korycin: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cf254914&&b=375d2a326&&c=b0271d80        Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie do przeprowadzenia ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju…

Więcej...

Nieodpłatna zbiórka folii rolniczej

W dniach 8, 9, 10 i 13 czerwca 2022 r., w godz. 8.00 – 14.00 na PSZOK- u w Korycinie ul. Grodzieńska 36, prowadzona będzie nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki, sznurka, opakowań po nawozach oraz opakowań typu…

Więcej...

Wizyta studyjna partnerów z Rejonu Wileńskiego

W dniach 18-19 maja 2022 roku gościliśmy w Gminie Korycin samorządów litewskich. Była to dwudniowa wizyta studyjna w ramach projektu „Development od active turism driven bordeland”, realizowanego wspólnie z Rejonem Wileńskim ze środków unijnych PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ…

Więcej...

Webinar Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w cyklu webinariów poświęconych programowi Czyste Powietrze. Zostaną one poprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych. Udział w webinarium jest bezpłatny i…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin dot. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w obrębie Laskowszczyzna, gmina Korycin.

Korycin, dn. 13.05.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a IN.6733.1.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.…

Więcej...

Zaproszenie na spotkanie ESJF

Zapraszamy na niecodzienne spotkanie prezentujące działania Fundacji Charytatywnej ESJF pt. „Cmentarz żydowski – część historii lokalnej”. Fundacja zbadała cmentarz żydowski w Korycinie oraz wybudowała jego ogrodzenie. Spotkanie odbędzie się 4 maja 2022 r. o godz. 11.00 w…

Więcej...

Dni Ziemi Korycińskiej już za nami

W dniach 22-23 kwietnia br. odbyły się kolejne Dni Ziemi Korycińskiej. Zaplanowane działania miały na celu ochronę naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Razem z przedszkolakami oraz dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Korycinie uprzątnęliśmy m.in.…

Więcej...

Otwieramy bramy Parku Kulturowego w Milewszczyźnie

Majówka w Parku Kulturowym Korycin – Milewszczyzna to dla nas otwarcie sezonu. Z tej okazji przygotowaliśmy Majówkowy Piknik Rodzinny. Pierwszych gości na samodzielne zwiedzanie obiektu zapraszamy już 30 kwietnia, jednak szczególne atrakcje dla odwiedzających zaplanowaliśmy na 1…

Więcej...

Dni Ziemi Korycińskiej

Zapraszamy mieszkańców Gminy Korycin do czynnego udziału w kolejnej edycji Dni Ziemi Korycińskiej – wspólnego działania dla naszej Małej Ojczyzny. Zaplanowane wydarzenia mają na celu ochronę naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Szczegółowy plan działań: PIĄTEK –…

Więcej...

Rozszerzenie atrakcyjności turystycznej w Milewszczyźnie

W dniu 30.03.2022 zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” Zamówienie obejmuje budowę Domu Dziedzictwa przy Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna wraz z dostawą wyposażenia wystawienniczo- warsztatowego oraz budowę repliki…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin

Korycin, dn. 24.03.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a GR.6220.4.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania        Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z…

Więcej...

Wiosenne sprzątanie otoczenia Kościoła

Wójt Gminy wraz z Księdzem Dziekanem zapraszają mieszkańców Gminy Korycin w sobotę – 26 marca 2022 roku na wspólne, wiosenne sprzątanie otoczenia Kościoła i Parku Plebańskiego w Korycinie. Akcję wiosennego porządkowania rozpoczynamy o godz. 10.00. Prosimy o…

Więcej...

Od 1 marca 2022 r. renty i emerytury idą w górę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym…

Więcej...

Spotkanie Wójta z sołtysami Gminy Korycin

Dziś odbyło się spotkanie pana Mirosława Lecha – Wójta Gminy Korycin z sołtysami wsi. Było to pierwsze w 2022 roku z cyklicznych spotkań, odbywających się każdego roku, aby poinformować Państwa sołtysów o wszelkich bieżących działaniach podejmowanych przez…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą z możliwością podziału na oddzielnie realizowane etapy o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 121 w obrębie Zagórze, gmina Korycin. 

Korycin, dnia 09.02.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.2.2022  Obwieszczenie       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin

Korycin, dnia 08.02.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.1.2022  Obwieszczenie       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z…

Więcej...

Informacja KRUS dot. ubezpieczenia NNW dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 30 grudnia 2021 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób…

Więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Korycin informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej są przyjmowane od dnia 1.02.2022 r.do dnia 28.02.2022 r. Do wniosku o zwrot należy załączyć:1) faktury VAT stanowiące…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin

Korycin, dnia 01.02.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.12.2021  Obwieszczenie Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.…

Więcej...

Manipulacja TVP

W dniu 25 stycznia 2022 roku w reportażu Pawła Kazimierczaka „To nasza ziemia” w  programie „Ekspres reporterów” w TVP 1 został wyemitowany materiał dotyczący rzekomego zawłaszczenia ziemi przez Gminę Korycin Panu Wojciechowi Sadowskiemu z Aulakowszczyzny. Informacje w…

Więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Korycin w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 60/2022WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia  21 stycznia 2022r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli…

Więcej...

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

        Przypominam, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty

Korycin, dn. 18.01.2022 r. Gmina Korycinul. Knyszyńska 2a16-140 Korycin Zaproszenie do złożenia oferty Zamawiający Gmina Korycin zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Mielnikach. I. Przedmiotem zamówienia jest: 1)  przygotowanie dokumentów, opracowań…

Więcej...

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane…

Więcej...

Zmiany w programie Rodzina 500 + w 2022 roku

Od 2022 r. obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak będzie to wyglądało w praktyce? Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy. Samorządy będą…

Więcej...

Portal mapowy eGmina

Pod adresem https://korycin.e-mapa.net znajduje się portal mapowy eGmina, w którym znajdują się zbiory i rejestry dotyczące m.in.:• bazy numeracji adresowej,• obiektów użyteczności publicznej,• miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 05.01.2022 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą z możliwością podziału na oddzielnie realizowane etapy o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 121 w obrębie Zagórze, gmina Korycin.

Korycin, dn. 05.01.2022 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin ul. Knyszyńska 2a GR.6220.2.2022  Obwieszczenie        Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 9, art. 10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z…

Więcej...

Szkolna Jasełka z świątecznymi życzeniami

Drodzy Wychowawcy, kochani Uczniowie…Nieodłącznym elementem szkolnych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia jest zaangażowanie uczniów i nauczycieli w przedstawienie Jasełkowe. W tym roku szkolnym funkcjonujemy w innej rzeczywistości w związku z czym i Jasełka zostały przygotowane w innej…

Więcej...

INFORMACJA

Informujemy, iż dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Korycin za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 2 grudnia  2021…

Więcej...

Laboratoria Przyszłości

W listopadzie 2021 roku Gmina Korycin otrzymała wsparcie w wysokości 70 000 zł w ramach Programu Laboratoria Przyszłości, który jest inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.…

Więcej...

Zapraszamy na spotkanie autorskie

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Wojciechem Koronkiewiczem – autorem książki „Podlaskie zdrowo zakręcone – podróż po krainie niezwykłych ludzi i zapomnianych smaków”. Grzegorz Kazdebke pisze o autorze i książce tak: „… w uznaniu dla autora, który nie…

Więcej...

Strażacka zbiórka złomu i elektrozłomu

Od dziś do 16 grudnia br. (czwartek) strażacy ochotnicy z trzech jednostek OSP Gminy Korycin prowadzą zbiórkę złomu i elektrozłomu. Miejsca zbiórki to: remiza OSP w Krukowszczyźnie, remiza OSP w Ostrej Górze oraz gminne garaże przy ulicy…

Więcej...

Decyzja Wójta Gminy Korycin z dnia 01.12.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy), na działkach o numerze ewidencyjnym 22/2, 22/7 i 23 w obrębie Przesławki, gmina Korycin.

Korycin, 01.12.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a  IN.6733.1.2021 D E C Y Z J A O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO        Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1…

Więcej...

Lekcja historii pt. „Wolna i Niepodległa Polska”

Odbyła się dwudniowa, nietypowa lekcja historii „Wolna i Niepodległa Polska” zorganizowana wspólnie ze Szkołą Podstawową w Korycinie. Podczas lekcji uczniowie zapoznali się z wystawą, która prezentowała „Kształtowanie się granic RP po 1918 roku”. Kolejnym etapem lekcji był…

Więcej...

Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

Gmina KORYCIN informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Korycin.” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania…

Więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Korycin zaprasza mieszkańców sołectw: Dzięciołówka, Gorszczyzna, Rudka, Zakale do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości  „Mielewszczyzna” na „ Milewszczyzna”. Ankiety konsultacyjne od mieszkańców będą przyjmowane od 18 listopada 2021 r. do 30 listopada…

Więcej...

Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za współpracę oraz propagowanie najważniejszego badania prowadzonego przez statystykę publiczną jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane dane będą służyć do opracowania strategii rozwojowych kraju, pozwolą też…

Więcej...

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE WRAZ Z LISTĄ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH A. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE (PV, panele fotowoltaiczne) Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem…

Więcej...

III ogłoszenie o zamówieniu na „Infrastrukturę rekreacyjną na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka – zagospodarowanie plaży”.

Ogłoszenie o zamówieniuDostawy“Infrastruktura rekreacyjna na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka – zagospodarowanie plaży” SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORYCIN 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659361 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.)…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Korycin, dnia 01.09.2021 r.  GR. 6131.2.2021 O G Ł O S Z E N I E Gmina Korycin prowadzi sprzedaż drewna opałowego (suchego, rąbanego), liściastego: brzoza, dąb, wierzba pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych na terenie zieleni oraz…

Więcej...

Nabór wniosków mikrodotacyjnych

Nabór wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych będzie trwać do przyszłego poniedziałku 6 września do godziny 23:59. Konkurs jest realizowany w ramach, objętej Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Inicjatywy Podlaskie…

Więcej...

Informacja rzecznika prasowego prezesa GUS

W związku z pytaniami dotyczącymi odmów udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informuję, że w przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o…

Więcej...

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022do Przedszkola w Korycinie i Punktu Przedszkolnego w Bombli Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/.2021 Wójta Gminy Korycin  z dnia 21 stycznia 2021 roku w dniach od 02…

Więcej...

Nowa inwestycja w Gminie Korycin

W dniu 8 lipca 2021 roku Wójt Gminy Korycin podpisał Umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy  finansowej w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na realizacje zadania pt.” Budowa  infrastruktury rekreacyjnej na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka”,…

Więcej...

Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych…

Więcej...

Drodzy Mieszkańcy!

Wszystkich nas obowiązuje segregacja odpadów, nie ma wyboru czy będę segregować i zapłacę mniej, czy będę oddawać wszystko jako zmieszane i zapłacę więcej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest…

Więcej...

Informacja Związku Gmin „Kumiałka -Biebrza”

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi braku odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej i gospodarczej informujemy, że Związek Gmin nie zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z działalności rolniczej i gospodarczej. Wszelkie odpady z działalności…

Więcej...

Ogłoszenie dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów

Nabór  wniosków do  programu„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Informuję, że Gmina Korycin przygotowuje wniosek do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” – ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…

Więcej...

Dwa dni, dwie premiery, dwa aktorskie pokolenia

Dnia 25 czerwca 2021 roku (piątek), o godz. 18.00, odbędzie się premiera spektaklu „W stumilowym lesie” na podstawie książki A.A. Milna.Będzie to zabawna opowieść o Kubusiu Puchatku i jego kompanach w wykonaniu Młodzieżowej Korycińskiej Grupy Teatralnej.Premiera zostanie…

Więcej...

XXVI Ogólnopolskie Dni Truskawki

Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna   W niedzielę 27.06.2021 odbędą się XXVI Ogólnopolskie Dni Truskawki w pandemii Będzie to wydarzenie bardziej kameralne niż poprzednie edycje, ale na pewno warte Waszego uczestnictwa. Głównym bohaterem wydarzenie będzie korycińska truskawka…

Więcej...

Korycińska Noc Świętojańska

W dniach 19-20 czerwca br. w Parku Kulturowym Korycin – Milewszczyzna odbędzie się Noc Świętojańska. Regulamin „Najpiękniejszy Wianek Nocy Świętojańskiej 2021” , karta zgłoszenia oraz oświadczenie do ww. konkursu, znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury,…

Więcej...

Informacja Ministra Klimatu i Środowiska

Minister Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom przedsiębiorstwa państwowego – Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej, wstępu na teren lasów, założenia w nich powierzchni próbnych oraz…

Więcej...

Usuwanie azbestu

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Korycin informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2021 roku w/w przedsięwzięcia na terenie…

Więcej...

Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Na terenie całej Polski, w 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska…

Więcej...

Rodzinny Dzień Dziecka

Zapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka na świeżym powietrzu w Parku Kulturowym Korycin Milewszczyzna. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji prezentujących życie i zwyczaje dawnych mieszkańców grodu w Milewszczyźnie. Wydarzenie będzie żywą lekcją historii z udziałem członków grupy rekonstrukcynej. Dzieci zamienią…

Więcej...

Informacja KRUS

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z…

Więcej...

Dystrybucja maseczek mieszkańcom Gminy Korycin

Szanowni mieszkańcy informuje, że Gmina Korycin rozpoczęła dystrybucję maseczek ochronnych otrzymanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, po 4 sztuki każdemu mieszkańcowi gminy. Maseczki jednej rodzinie może odebrać jej przedstawiciel. Na terenie Gminy Korycin maseczki są do odebrania w:…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW realizowanych w obrębie Zabrodzia.

Korycin, dn. 10.05.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN   ul. Knyszyńska 2a     16-140 Korycin GR.6220.3.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania      Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia…

Więcej...

Informacja dot. ptasiej grypy

Korycin, dnia 10.05.2021 r. URZĄD GMINY KORYCINul. Knyszyńska 2a16-140 Korycin GR.6140.1.2021 INFORMACJA Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Korycin, W dniu 28 kwietnia br. w okolicach miejscowości Strękowa Góra, gmina Zawady, powiat białostocki, u padłego myszołowa stwierdzono przypadek wysoce…

Więcej...

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

STAROSTA SOKÓLSKIul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółkatel. 85 711 08 59, fax 85 711 20 08srodowisko@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl INFORMACJA Na terenie Powiatu Sokólskiego obowiązują uproszczone plany urządzenia lasów, które zostały wykonane i zatwierdzone przez Starostę Sokólskiego na…

Więcej...

Ogłoszenie Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”

Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” przypomina o majowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych i elektrozłomu na terenie gminy Korycin. Odpady mają być wystawione przed posesję najpóźniej w dniu poprzedzającym odbiór. Nie będą zbierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego…

Więcej...

Informacja Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”

INFORMACJA w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie  z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Korycin, dn.  12.04.2021r.     GR. 6840.1.2021          Wójt Gminy Korycin  uprzejmie informuje, że posiadamy do  sprzedaży materiały jak niżej oraz z demontażu przy rozbudowie Przedszkola w Korycinie i modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej:          – okna PCV …

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY KORYCIN ul. Knyszyńska 2a 16-140 Korycin Korycin, dnia 02.04.2021 r. GR.6131.1.2021 Gmina Korycin prowadzi sprzedaż drewna opałowego (mokrego), liściastego – olcha czarna pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych w obrębie pasa drogowego drogi gminnej, w ilości…

Więcej...

Raport o stanie dostępności

Samorząd Gminy Korycin zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu strony internetowej.…

Więcej...

Lista pytań w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej…

Więcej...

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

Szanowni Państwo,  W najbliższą niedzielę organizujemy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Bartusia Bojarzyńskiego, który odbędzie się na Orliku przy ul. Słowiańskiej.  Patronat nad wydarzeniem objął Podlaski Związek Piłki Nożnej oraz Wójt Gminy Korycin – Mirosław Lech. Turniej rozpoczyna…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneBudowa i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORYCIN 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 0506593611.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul.…

Więcej...

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sokółce

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W SOKÓŁCEul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółkatel. 85 711 08 53, fax 85 711 20 08e – mail: rzecznik@sokolka-powiat.plwww.sokolka-powiat.pl             W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce zaobserwował zwiększoną ilość skarg i…

Więcej...

Centrum Korycina zmieni swój wygląd i przeznaczenie

W dniu 18 lutego br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Korycin a Zakładem Ogólnobudowlanym Wiesław Szerszunowicz z Zabłudowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenu – remont budynku gospodarczego, budowa miasteczka ruchu drogowego, budowa…

Więcej...

Obwieszczenie dot. firmy EMER Sp. z o.o.

Korycin, dnia 19 lutego 2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a GR.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE        Na podstawie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.…

Więcej...

INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO W KORYCINIE

Gminny Komisarz Spisowy w Korycinie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do…

Więcej...

Obwieszczenie

WÓJT GMINY KORYCIN   16-140 Korycin ul. Knyszyńska 2a Korycin, dnia 05.02.2021 r. GR.6220.3.2020 Obwieszczenie       Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego…

Więcej...

Ogłoszenie dot. szczepień COVID-19

Transport osób mających trudności z dotarciem do punktu szczepień przeciw COVID-19 Od dnia 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja kolejnej grupy, tj.…

Więcej...

Modyfikacja i zmiana treści SIWZ dot. ogłoszenia o zamówieniu na remont budynku gospodarczego, budowy placu zabaw oraz budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą

Korycin, dn. 13.01.2021  GMINA KORYCIN  16-140 Korycinul. Knyszyńska 2a Modyfikacja i zmiana treści SIWZ Dotyczy:  „Remont budynku gospodarczego, budowa placu zabaw oraz budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą (zakup rowerów, wyposażenia, mat i znaków drogowych)” nr…

Więcej...

Ankieta skierowana do mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasz samorząd jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której żyjecie:…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na nowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna

Ogłoszenie nr 775672-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Urząd Gminy Korycin: Nowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-MilewszczyznaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – UsługiZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejTak Nazwa projektu lub programuRegionalny Program Operacyjny…

Więcej...
Skip to content