Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 21 stycznia 2021r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art.29 ust.2 pkt 2 w związku z art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 z i 1378; z 2021r. poz. 4).

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2021/2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT
Mirosław Lech

Załącznik do treści:
Harmonogram rekrutacji do Przedszkola im Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli i klasy I Szkoły Podstawowej im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie w roku szkolnym 2021/2022.

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2021/2022 – strona BIP Urzędu Gminy Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content