Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Korycin informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej są przyjmowane od dnia 1.02.2022 r.do dnia 28.02.2022 r.

Do wniosku o zwrot należy załączyć:
1) faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku to jest od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.,
2) zestawienie faktur,
3) oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
4) osoby posiadające ziemię w dzierżawie, dodatkowo muszą dołączyć oświadczenie dzierżawcy.

Plik do pobrania:

Rolnicy którzy posiadają bydło i chcą skorzystać z limitu przysługującego w wysokości 40 litrów na DJP muszą załączyć dokument wydany przez ARiMR zawierający informacje o liczbie DJP za rok poprzedni.

WÓJT

Mirosław Lech

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content