O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY KORYCIN
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

Korycin, dnia 02.04.2021 r.

GR.6131.1.2021

Gmina Korycin prowadzi sprzedaż drewna opałowego (mokrego), liściastego – olcha czarna pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych w obrębie pasa drogowego drogi gminnej, w ilości około 14 mp w cenie wywoławczej  55,00 zł / mp. + 8% VAT. Wywóz i uprzątnięcie drewna na własny koszt.

Osoby zainteresowane  zakupem drewna prosi się o składanie pisemnych ofert z podaniem oferowanej ceny w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin ul. Knyszyńska 2a  (I piętro, pokój nr 7).

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr: 85 722 91 95.

                                                                                                        Wójt Gminy Korycin
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content