Lekcja historii pt. „Wolna i Niepodległa Polska”

Odbyła się dwudniowa, nietypowa lekcja historii „Wolna i Niepodległa Polska” zorganizowana wspólnie ze Szkołą Podstawową w Korycinie.

Podczas lekcji uczniowie zapoznali się z wystawą, która prezentowała „Kształtowanie się granic RP po 1918 roku”.

Kolejnym etapem lekcji był film 3D, oglądany w okularach wirtualnej rzeczywistości (VR), zakupionych w ramach projektu pt. „Nowoczesne Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Treści edukacyjne były przedstawione w taki sposób, aby jak najdłużej utrwaliły się w pamięci oglądających. Oglądając film staliśmy się uczestnikami filmu i byliśmy w centrum wydarzeń.

Następnie wyświetlono fragment profesorskiej, historycznej „Jaka Polska? Rozmowy Ojców Niepodległości”. Sześciu historyków badających dzieje najnowsze zaprezentowali sześciu Ojców Niepodległości -Paderewskiego, Piłsudskiego, Dmowskiego, Daszyńskiego, Korfantego, Witosa. Rozmawiali o poglądach, programach i pomysłach na niepodległą Polskę sprzed 100 lat.

Ponadto przygotowano retro karty pracy, gry i zabawy. Lekcje zostały przygotowane dla uczniów VII i VIII klas Szkoły Podstawowej w Korycinie. Udział wzięło 49 uczniów z dwóch ww. klas. W okularach VR został wyświetlony również film pt. „Wiktoria 1918”.

Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Panu Kazimierzowi Szubździe za współorganizację.

Lekcja została zorganizowana przy współpracy z Biurem Programu Niepodległa🇵🇱.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content