SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WSPIERA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W dniu 26 lipca 2022 roku Sejmik Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Korycin wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ww. kwota zostanie przeznaczona dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content