Ogłoszenie dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów

Nabór  wniosków do  programu
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”

Informuję, że Gmina Korycin przygotowuje wniosek do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” – ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym rolnicy (mieszkańcy Gminy Korycin) zainteresowani usunięciem w 2021/2022 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, powinni złożyć w Urzędzie Gminy, pokój nr 7, zgłoszenie chęci udziału w programie, w terminie do dnia 16 lipca 2021 roku.

Złożenie zgłoszenia chęci udziału w programie nie jest równoznaczne z przystąpieniem do programu ani przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę.

Szczegółowe informacje są dostępne w Urzędzie Gminy Korycin pok. Nr 7, tel. (85) 722 91 81 lub 85 722 91 95 oraz na stronie internetowej https://korycin.pl/ i Facebooku Gminy Korycin.

Wójt Gminy
Mirosław Lech

Plik do pobrania:
Wniosek o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Korycin na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content