Kolejny rok współpracujemy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności

Rok 2022 jest kolejnym, w którym dzięki współpracy z Bankiem Żywności, potrzebujący mieszkańcy Gminy Korycin otrzymają realne wsparcie w postaci produktów żywnościowych.

W dniu 10 maja 2022 roku trzy tony żywności odebrało109 rodzin (306 osób) z naszej gminy. Pomoc żywnościowa jest udzielana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla osób kwalifikowanych w sposób zdalny w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podobnie jak w roku ubiegłym wsparcie jest możliwe dzięki ścisłej współpracy i zaangażowaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Korycińskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie oraz Urzędu Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content