Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Szanowni Państwo,

na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za współpracę oraz propagowanie najważniejszego badania prowadzonego przez statystykę publiczną jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane dane będą służyć do opracowania strategii rozwojowych kraju, pozwolą też lepiej zrozumieć strukturę, potrzeby i kondycję społeczeństwa.

Uprzejmie informuję, że od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Głównego Urzędu Statystycznego poprzez zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Jestem przekonany, że nasze wspólne działania, przyczynią się do podniesienia jakości wyników badań Narodowego Spisu Powszechnego 2021, a tym samym podniesienia jakości statystyki publicznej.

Jednocześnie zachęcam do śledzenia wydarzeń i publikacji związanych z udostępnianiem wyników uzyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Informacje o konferencjach on-line są dostępne na stronie spis.gov.pl.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
dr Dominik Rozkrut

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content