Proces kwalifikacji w programie „Czyste powietrze”

Aby przyśpieszyć proces kwalifikacji w programie „Czyste powietrze” na wizytę w urzędzie proszę przygotować:

 1. Adres email.
 2. Dane:
  a) właściciela nieruchomości, który będzie wnioskodawcą w programie: imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania;
  b) dane współwłaścicieli nieruchomości (o ile występują): imię i nazwisko oraz adres, w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania, czy jest wspólność majątkowa.
 3. Czy dofinansowanie dotyczy budynku jednorodzinnego, czy wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą?
 4. Czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu (TAK /NIE)?
 5. Proszę przygotować trójczłonowy Nr księgi wieczystej (wartość w formacie: AA0A/00000000/0 gdzie A to litera a 0 to cyfra).
 6. Akt własności lokalu lub budynku oraz wypis z rejestru gruntów – w przypadku braku trójczłonowego nr księgi wieczystej.
 7. Nr działki, na której znajduje się budynek.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia całkowita budynku.
 10. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? Jeżeli tak: powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą?
 11. Czy będą likwidowane źródła ciepła („kopciuchy”) ?
 12. Czy na przedsięwzięcie, które ma być objęte dofinansowaniem została już wystawiona faktura lub inny dokument (jeśli tak proszę podać datę wystawienia pierwszej faktury/ dokumentu)?
 13. Proszę podać dochód wnioskodawcy za 2021 rok wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.).
 14. W przypadku chęci ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym (nie starsze niż 3 miesiące) lub zaświadczenie potwierdzające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego, stałego opiekuńczego lub w przypadku:
  • prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego,
  • posiadania gospodarstwa rolnego – ilość posiadanych ha przeliczeniowych   (zaświadczenie z gminy).
 15. Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja.
 16. Zakres planowanej inwestycji, która będzie dofinansowana:
  • suma powierzchni: przegród kolejno: ścian, stropów, dachu, podłogi na gruncie (w przypadku wniosku o ich docieplenie),
  • suma powierzchni: przegród okiennych, otworów drzwi zewnętrznych (w przypadku wniosku o ich wymianę).

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content