Usuwanie azbestu

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Korycin informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2021 roku w/w przedsięwzięcia na terenie gminy Korycin.

Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości do 100 % poniesionych kosztów. Dofinansowanie będzie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

W związku z powyższym osoby planujące w 2021 r. wymianę pokryć dachowych zawierających azbest lub usunięcie materiałów zawierających azbest, proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. stosownego wniosku wraz z załącznikami.

Koszt zakupu i montaż nowego pokrycia będzie należał do właściciela budynku.

Wzór wniosku oraz dokumenty potrzebne do złożenia są dostępne w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Korycin oraz na stronie internetowej https://korycin.pl/ Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w pokoju nr 7 tut. Urzędu, nr tel. (85)722 91 95.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content