SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WSPIERA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W dniu 25 maja 2023 roku Sejmik Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Korycin wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ww. kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaka dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krukowszczyźnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content