Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach

19 grudnia 2022 została podpisana umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Korycin w związku z realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg Lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzaniem energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Mielniki oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym operacją poprzez przebudowę drogi gminnej we wsi Mielniki.

Przebudowie podlega 1,871 km drogi gminnej.

Dofinansowanie wynosi do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj.  1 278 561 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content