Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – Infrastruktura rekreacyjna na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art.  275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”.

Tytuł postępowania:

 Infrastruktura rekreacyjna na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka

(nr sprawy IN.271.6.2021)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Przetargi – Przetargi 2021 rok – Ogłoszenie o zamówieniu Infrastruktura rekreacyjna na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content