Szczepienia COVID-19

Transport osób mających trudności z dotarciem do punktu szczepień przeciw COVID-19

Od dnia 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70 roku życia.

Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

 1. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie o terminie szczepienia.  Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską z rodziny. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia.  
 2. Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień. Wykaz aktualnych punktów szczepień znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
 3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl (dla osób posiadających profil zaufany).

W Gminie Korycin szczepienia będą realizowane w punkcie

 • NZOZ ,,EL-MED” Elżbieta Kopciewska   Gabinet szczepień 

      Korycin,  ul. Rynek  7tel. 85/ 721 90 09

Transport na szczepienie

Gmina Korycin, zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Szczepień, uruchamia od 15 stycznia 2021 roku telefon kontaktowy do Urzędu Gminy Korycin dla osób, które chcą skorzystać z transportu do punktów szczepień.
 
Transport do punktów szczepień przeznaczony jest dla osób:

 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o symbolu R lub N lub orzeczoną I grupę z w/w schorzeniami;
 • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (osoby, które nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

 
Zgłoszenie chęci skorzystania z transportu na szczepienie należy zgłosić do Urzędu Gminy Korycin dzwoniąc na numer telefonu:  85/ 722 91 97 lub  572 285 251 w dniach: poniedziałek – piątek  w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień zamieszczono na stronie www.gov.pl/szczepimysie

WÓJT
Mirosław Lech


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. COVID-19

            W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin z siedzibą Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@korycin.pl.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu do kontaktu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym celu: przedmiotowe informacje służyć będą do koordynacji działań oraz obiegu informacji podczas prowadzenia akcji szczepień przeciwko COVID-19 – na terenie województwa podlaskiego oraz wprowadzania Narodowego Programu Szczepień.
 5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) sprostowania danych osobowych,
  c) usunięcia danych osobowych,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Skip to content