Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym – wspólnie decydujmy o rozwoju gminy

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański obejmująca zasięgiem Gminę Korycin rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.

W skład LGD wchodzą gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Sztabin, Suchowola, Trzcianne.

Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.

W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii.  Państwa oceny i sugestie będą podstawą wydatkowania pieniędzy w okresie 2023-2030 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego warto mieć na to wpływ!

Ankieta jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy problemów, które należy w gminie rozwiązać i potencjałów, które należy wykorzystać do rozwoju gminy i LGD. Część druga dotyczy konkretnych działań, które należy zrealizować na obszarze gminy i LGD.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, zawierającej 10 pytań merytorycznych.

Link do ankiety: https://lgdbiebrza.webankieta.pl/

Ankieta będzie aktywna do 23 października 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content