Zarządzenie Wójta Gminy Korycin w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia  21 stycznia 2022r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2022/2023

     Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  w  tym terminy składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2022/2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT

Mirosław Lech

Plik do pobrania:

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola im Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli i klasy I Szkoły Podstawowej im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie w roku szkolnym 2022/2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content