Informacja Ministra Klimatu i Środowiska

Minister Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom przedsiębiorstwa państwowego – Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej, wstępu na teren lasów, założenia w nich powierzchni próbnych oraz dokonywanie cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.

Powyższe prace obserwacyjno-pomiarowych będą wykonane w cyklu 5 – letnim (lata 2020 – 2024) w ramach opracowania p.n. Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024.

więcej informacji na: http://wisl.pl/

Z wyrazami szacunku
Z up. Ministra
Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Plik do pobrania:
Pismo ws przekazania informacji o pracach IV cyklu WISL do wojewodów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content