Konferencja dotycząca budowy dróg betonowych oraz uroczyste otwarcie gminnych inwestycji

W dniu 23 września br. mieliśmy w Gminie Korycin święto całej naszej społeczności – uroczyście oddaliśmy do użytku i poświęciliśmy trzy tegoroczne inwestycje tj.  

„Rewitalizacja części centrum Korycina – remont budynku, budowa miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw oraz utwardzenie terenu”

Wykonano: remont budynku gospodarczego na potrzeby serwisu i magazynu, miasteczko ruchu drogowego i plac zabaw dla dzieci, zakupiono urządzenia placu zabaw oraz 40 szt. rowerów wraz z wyposażeniem i akcesoriami, maty i znaki drogowe.

Wartość projektu – 599 721,09 zł. Dofinansowanie – 85% wydatków w kwocie 507 637,90 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

„Rozwój turystyki aktywnej napędzanej dziedzictwem pogranicza”

W ramach inwestycji powstały w centrum Korycina miejsca parkingowe wraz z oświetleniem, publiczną toaletą i ekranem multimedialnym na materiały promocyjne i informacyjne.

            Zadanie wykonaliśmy w ramach programu transgranicznego Interreg Litwa – Polska wspólnie z partnerem litewskim – Rejonem Wileńskim.

            Wartość projektu – 510 128,66 Euro, dofinansowanie – 433 609,35 Euro.  

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8 – Białystoczek, gm. Korycin”

            Jest to pierwsza w Powiecie Sokólskim i jedna z niewielu w województwie podlaskim droga o nawierzchni betonowej, wykonana z betonu cementowego C30/37. Długość przebudowanego odcinka wynosi 2940,10m, a prace zostały wykonane kompleksowo, łącznie z budową chodnika, przepustów pod jezdnią, obustronnego pobocza gruntowego oraz odwodnieniem powierzchniowym.

            Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 910 982,26 zł. Całkowita wartość zadania – 1 844 044,34 zł.

            Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy Konferencją pn. „Samorządowe drogi betonowe – mądre budowanie na lata”, z prelekcją Pana Tomasza Odrzywolskiego – Prezesa Firmy KRUSZBET S.A. z Suwałk, wykonawcy drogi betonowej we wsi Białystoczek. Potem były uroczystości przecięcia wstęgi i poświęcenie wszystkich inwestycji, zaś podsumowanie wydarzenia odbyło się w Parku Kulturowym Korycin – Milewszczyzna, gdzie przedstawione zostały efekty projektu multimedialnego.

„Nowoczesne, multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin – Milewszczyzna”

Park został wyposażony w 20 kompletów okularów wirtualnej rzeczywistości VR, dzięki którym można odbyć wirtualną wycieczkę po jego atrakcjach, obejrzeć filmy oraz zdjęcia 360o, a także rozwiązać quiz. Została także opracowana interaktywna aplikacja do kiosku multimedialnego. Zakupiono 40 sztuk bezprzewodowych zestawów przewodnickich.

Jednym z wyjątkowych miejsc Parku Kulturowego jest oszklona wiata edukacyjna, w której znajdują się fragmentu fundamentów dawnego dworu. W ramach projektu została przygotowana kilkuminutowa prezentacja multimedialna ukazująca życie dworskie, która jest wyświetlana o zmroku i w nocy na ścianach wiaty, za pomocą projektorów. 

Ponadto zostały zamontowane żaluzje zabezpieczające do wiaty edukacyjnej znajdującej się na dziedzińcu Folwarku Milewszczyzna.

Wartość projektu – 242 936,00 zł. Dofinansowanie – 80% wydatków w kwocie 194 348,80 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content