„Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2021 rok”

PROGRAM

spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami

realizowanego w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-20-0561/20 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2021 rok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Miejsce i termin:

  • 06.10.2021 r. – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, Lipsk
  • 07.10.2021 r. – Moniecki Ośrodek Kultury, ul. Białostocka 25, Mońki
  • 08.10.2021 r. – biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, Suchowola

Program:

godzinytematyka
10.00-11.00Przedstawienie głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański wraz z informacją o planowanych naborach wniosków.
Omówienie zasad ubiegania się o środki w ramach planowanego konkursu na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej wraz z przedstawieniem zobowiązań wynikających z rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią koronawirusa prosimy wszystkich uczestników o zabranie maseczek.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: tel. 85 712 83 07.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content