Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w najem

Korycin, dnia 28.02.2022 r.

 WÓJT GMINY KORYCIN
      16-140 Korycin
    ul. Knyszyńska 2A

GR.6840.1.2021

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w najem:

L.p.Oznaczenie nieruchomościPrzeznaczenie i sposób zagospodarowaniaPow.  działkiw m 2Położenie i opis nieruchomościFormasprzedaży Cenasprzedaży/ czynszuw  złotych netto
1.Działka nr 167/23KW Nr BI1S/00042866/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną2011Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowana Przetarg ustnynieograniczony134 050,00
2.Działka nr 167/25KW Nr BI1S/00042866/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną2201Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowanaPrzetarg ustnynieograniczony 141 200,00
3.Działka nr 167/26KW Nr BI1S/00042866/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną1726Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowanaPrzetarg ustnynieograniczony112 700,00
4.Działka nr 167/29KW Nr BI1S/00042866/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną1692Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowanaPrzetarg ustnynieograniczony105 100,00
5.Działka nr 189/2KW Nr BI1S/00045969/1Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – obszar usług turystycznych z terenami sportowymi i rekreacyjnymi4776Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowanaPrzetarg ustnynieograniczony35 000,00
6.Działka nr 30KW Nr BI1S/00042268/6Brak planu zagospodarowania przestrzennego5000Brody, gmina Korycin, działka stanowi użytek kopalny wymaga rekultywacjiPrzetarg ustnynieograniczony15 020,00
7.Działka nr 67KW Nr BI1S/00024978/4Brak planu zagospodarowania przestrzennego7200Ostra Góra, gmina Korycin, działka stanowi grunty rolne częściowo zadrzewionePrzetarg ustnynieograniczony41 050,00
8.Działka nr 24KW Nr  BI1S/00045788/8Brak planu zagospodarowania przestrzennego5500Zakale, gmina Korycin,działka stanowi grunt rolny,Przetarg ustnynieograniczony34 360,00
9.Działka nr 166KW Nr  BI1S/00044261/1Brak planu zagospodarowania przestrzennego5100Kumiała, gmina Korycin,działka stanowi użytek kopalny,Przetarg ustnynieograniczony32 600,00
10.Działka nr 5KW Nr  BI1S/00045548/4Brak planu zagospodarowania przestrzennego3400Przesławka, gmina Korycin,działka stanowi użytek kopalny,Przetarg ustnynieograniczony20 550,00
11.Działka nr 4KW Nr  BI1S/00045786/4Brak planu zagospodarowania przestrzennego4600Szumowo, gmina Korycin,działka stanowi użytek kopalny,Przetarg ustnynieograniczony36 630,00
12.Działka nr 273 o powierzchni 1624 mKW Nr  BI1S/00013845/3Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren  przeznaczony pod administrację i usługiPowierzchnia użytkowa  19,48Korycin,  ul. Knyszyńska 2a, budynek „kiosku” o powierzchni 19,48 m2 do prowadzenia działalności gospodarczejOddanie w najem w formie przetargu ustnego nieograniczonegoczynszmiesięczny w wysokości 250,00

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin przy ul. Knyszyńskiej 2A, 16-140 Korycin, oraz poprzez  zamieszczenie wykazu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Korycinie i biuletynie informacji publicznej  Urzędu Gminy w Korycinie. Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w niniejszym wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Korycinie, pok. 7 przy ul. Knyszyńskiej 2a, tel. 85 722-91-95.                                                                                         

      WÓJT
Mirosław Lech

Ww. ogłoszenie znajduje się również na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia i decyzje – 2022 rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content