„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin”

WÓJT GMINY KORYCIN OGŁOSZA
NABÓR GRANTOBIORCÓW DO PROJEKTU
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna , Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii , Priorytet inwestycyjny 4.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami oraz spełnienie warunków zawartych w Regulaminie.

I. Termin składania deklaracji udziału w projekcie

od 30 sierpnia 2021r. do 10 września 2021r. (do godz.15.30)

II. Miejsce i tryb składania deklaracji

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia Deklaracji udziału w projekcie ( załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami  określonymi w deklaracji oraz

– kopię pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za 2020r. , a w przypadku rolników, którzy  nie rozliczają się  z PIT   kopię nakazu  płatniczego podatku rolnego za 2020r.,

– kopię faktury dokumentującą zużycie energii za 2020r.,  

–  kopię Karty Dużej Rodziny lub zaświadczenie o figurowaniu w rejestrze programu (jeśli dotyczy) ,

– kopię orzeczenia o niepełnosprawności domowników (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać  w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Korycin ul. Knyszyńska 2a pokój nr 1 od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.30 do 15.30. Załączniki powinny być dostarczone jako kopie wraz z oryginałami. Oryginały zostaną zwrócone po potwierdzeniu za zgodność przez pracownika urzędu.

III. Forma wsparcia

Wysokość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji i będzie udzielana w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Korycin.

Wszelkie informacje dotyczące naboru znajdują się w REGULAMINIE NABORU I REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYCIN” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacji o naborze udzielają pracownicy Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku  w godzinach  7.30-15.30

tel.: 85 7229198, 85 7229196, 85 7229195, 85 7229192

                                                                                                           Wójt Gminy
  Mirosław Lech

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content