INFORMACJA

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informuję iż Gmina Korycin przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy

Aby dokonać zakupu preferencyjnego należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy Korycin (wzór w załączeniu) do dnia 18 listopada 2022 r. Osoby, które wcześniej złożyły wstępne deklaracje dotyczące zapotrzebowania na węgiel, również są zobowiązane do złożenia wniosku.

Zgodnie z ustawą do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, i nie dokonała dotychczas zakupu surowca po preferencyjnej cenie poniżej 2000 zł za tonę.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1,5 tony do 31.12.2022 r. i 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 r. Rodzaj i jakość węgla uzależnione będą od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie (w sekretariacie) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Rodzaj i jakość węgla uzależnione będą od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu poświadczone najbardziej aktualnym certyfikatem.

W najbliższym czasie zostaną przedstawione Państwu szczegółowe informacje dotyczące zakupu i odbioru opału.

                                                                                                          Wójt Gminy Korycin

Mirosław Lech

Plik do pobrania:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content