OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Korycin informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2023 roku w/w przedsięwzięcia na terenie gminy Korycin.

Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości do 100 % poniesionych kosztów. W przypadku uzyskania przez Gminę Korycin dofinansowania w wysokości poniżej 100% całkowitego kosztu zadania, pozostałą część pokryje wnioskujący o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie będzie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

W związku z powyższym osoby planujące w 2023 r. wymianę pokryć dachowych zawierających azbest lub usunięcie materiałów zawierających azbest, proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin  w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. stosownego wniosku.

Wzór wniosku oraz wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w pokoju nr 7 tut. Urzędu, nr tel. (85)722 91 95 oraz na stronie internetowej https://nowa.korycin.pl/

UWAGA !!!

DOTACJA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW WYKONANIA NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM STAREJ KONSTRUKCJI DACHU.

Informacje dodatkowe:
https://wfosigw.bialystok.pl/srodki-krajowe/dofinansowanie-ze-srodkow-krajowych/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest/azbest-czesc-1-nabor-2023/

Wójt Gminy Korycin
Mirosław Lech

Plik do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content