Centrum Korycina zmieni swój wygląd i przeznaczenie

W dniu 18 lutego br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Korycin a Zakładem Ogólnobudowlanym Wiesław Szerszunowicz z Zabłudowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenu – remont budynku gospodarczego, budowa miasteczka ruchu drogowego, budowa placu zabaw oraz utwardzenie terenu i rozbiórka budynku gospodarczego”. 

Inwestycja zostanie zrealizowana na działce znajdującej się na ul. Knyszyńskiej, tuż obok budynku Urzędu Gminy i Straży Pożarnej w Korycinie. Koszt powyższych prac wynosi 429 000,00 zł i dofinansowany jest w 85% środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,  Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Oprócz budowy miasteczka ruchu drogowego i placu zabaw w ramach projektu zostaną także zakupione rowery w ilości 40 sztuk – zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

W chwili obecnej trwa rozbiórka drewnianego domu z 1947 roku, stojącego w tym miejscu. Został on zakupiony przez krewną poprzedniej właścicielki i zostanie przeniesiony w okolice jej zamieszkania i odtworzony.

            Termin wykonania projektu mija 31 lipca 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content