Ogłoszenie dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w najem

Korycin dnia  18.01.2021 r.

GR. 6840.1.2021   

O G Ł O S Z E N I E
     Wójt Gminy Korycin na podstawie o art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)  podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży  oraz do oddania w najem:

L.p.Oznaczenie nieruchomościPrzeznaczenie i sposób zagospodarowaniaPow.  działki w m 2Położenie i opis nieruchomościForma sprzedaży  Cena sprzedaży/ czynszu w  złotych  
 1.Działka nr 167/23 KW Nr BI1S/00042866/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną2011Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowana  Przetarg ustny nieograniczony72 000,00  
2.Działka nr 167/25 KW Nr BI1S/00042866/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną2201    Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowanaPrzetarg ustny nieograniczony75 800,00      
3.Działka nr 167/26 KW Nr BI1S/00042866/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną1726    Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowanaPrzetarg ustny nieograniczony60 800,00      
4.Działka nr 167/29 KW Nr BI1S/00042866/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną1692Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowanaPrzetarg ustny nieograniczony57 000,00
5.Działka nr 49 KW Nr BI1S/00045553/2Brak planu zagospodarowania przestrzennego1100Białystoczek, gmina Korycin, działka stanowi użytek kopalny wymaga rekultywacjiPrzetarg ustny nieograniczony2 970
6.Działka nr 30 KW Nr BI1S/00042268/6– „ –5000Brody, gmina Korycin, działka stanowi użytek kopalny wymaga rekultywacjiPrzetarg ustny nieograniczony12 900
7.Działka nr 10 i działka nr 142 KW Nr BI1S/00042268/6– „ –400 400Brody, gmina Korycin, działka  nr 10 stanowi teren leśny, natomiast dz. nr 142 – droga dojazdowaPrzetarg ustny nieograniczony1 840 1 030
8.Działka nr 67 KW Nr BI1S/00024978/4– „ –7200Ostra Góra, gmina Korycin, działka stanowi grunty rolne częściowo zadrzewionePrzetarg ustny nieograniczony39 750
9.Działka nr 93 KW Nr BI1S/00024978/4– „ –1000Ostra Góra, gmina Korycin, działka stanowi teren leśnyPrzetarg ustny nieograniczony4 000
10.Działka nr 10 i 96 KW Nr BI1S/00045552/5– „ –5000 500Długi Ług, gmina Korycin, działka nr 10  stanowi niezagospodarowaną enklawę gruntu o obniżonym i bagiennym terenie wśród gruntów rolnych, natomiast dz. nr 96 – droga dojazdowaPrzetarg ustny nieograniczony15 000 1 280
11.    Działka nr 47 KW Nr BI1S/00045550/1– „ –  900Gorszczyzna, gmina Korycin, działka stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynkówPrzetarg ustny nieograniczony3 900,00
12.Działka nr 52 KW Nr BI1S/00045550/1– „ –2600Gorszczyzna, gmina Korycin, działka stanowi użytek kopalny,Przetarg ustny nieograniczony8 880,00
13.Działka nr 50 i 97 KW Nr  BI1S/00045550/1– „ –2000 500Gorszczyzna, gmina Korycin, działka stanowi użytek kopalny, natomiast dz. nr 97 – droga dojazdowa,Przetarg ustny nieograniczony6 920,00 2 500,00
14.Działka nr 24 KW Nr  BI1S/00045788/8– „ –5500Zakale, gmina Korycin, działka stanowi grunt rolny,Przetarg ustny nieograniczony25 400,00  
15.Działka nr 48 i 47 KW Nr  BI1S/00045788/8– „ –600 200Zakale, gmina Korycin, działka stanowi teren leśny, natomiast dz. nr 47 – droga dojazdowa,Przetarg ustny nieograniczony2 680,00 870,00    
16.Działka nr 166 KW Nr  BI1S/00044261/1– „ –5100Kumiała, gmina Korycin, działka stanowi użytek kopalny,Przetarg ustny nieograniczony23 300,00  
17.Działka nr 313 KW Nr  BI1S/00044261/1– „ –6700Kumiała, gmina Korycin, działka stanowi użytek kopalny,Przetarg ustny nieograniczony25 950,00  
18.Działka nr 5 KW Nr  BI1S/00045548/4– „ –3400Przesławka, gmina Korycin, działka stanowi użytek kopalny,Przetarg ustny nieograniczony14 990,00  
19.Działka nr 4 KW Nr  BI1S/00045786/4– „ –4600Szumowo, gmina Korycin, działka stanowi użytek kopalny,Przetarg ustny nieograniczony25 120,00  
20.Działka nr 126/2 KW Nr  BI1S/00045787/1– „ –300Wyłudy, gmina Korycin, działka rolna położona w sąsiedztwie zabudowy siedliskowejPrzetarg ustny nieograniczony1 490,00  
21.Działka nr 156 KW Nr  BI1S/00045787/1– „ –5100Wyłudy, gmina Korycin, działka stanowi nieużytek położony w sąsiedztwie zabudowy siedliskowejPrzetarg ustny nieograniczony22 110,00  
22.Działka nr 537 KW Nr  BI1S/00045520/2Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod działalność produkcyjną składy i hurtownie2286Korycin,  ul. Grodzieńska, nieruchomość wykorzystywana przez użytkownika wieczystego do działalności usługowo – handlowejTryb bezprzetargowy zbycie  na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 37 ust. 2pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)43 207,00  
23.Działka nr 538 KW Nr  BI1S/00047002/9Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod działalność produkcyjną składy i hurtownie1893Korycin,  ul. Grodzieńska, nieruchomość wykorzystywana przez użytkownika wieczystego do działalności usługowo – handlowejTryb bezprzetargowy zbycie  na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 37 ust. 2pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)35 170,00  
24.Działka nr 540 KW Nr  BI1S/00030782/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod działalność produkcyjną składy i hurtownie1567Korycin,  ul. Grodzieńska, nieruchomość wykorzystywana przez użytkownika wieczystego do działalności usługowo – handlowej  Tryb bezprzetargowy zbycie  na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 37 ust. 2pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)31 620,00  
25.Działka nr 543 KW Nr  BI1S/00030782/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod działalność produkcyjną składy i hurtownie1835Korycin,  ul. Grodzieńska, nieruchomość wykorzystywana przez użytkownika wieczystego do działalności usługowo – handlowej  Tryb bezprzetargowy zbycie  na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 37 ust. 2pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)36 149,00  
26.Działka nr 544 KW Nr  BI1S/00030782/8Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod działalność produkcyjną składy i hurtownie1610Korycin,  ul. Grodzieńska, nieruchomość wykorzystywana przez użytkownika wieczystego do działalności usługowo – handlowej  Tryb bezprzetargowy zbycie  na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 37 ust. 2pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)31 457,00  
27.Działka nr 273 o powierzchni 1624 m2 -KW Nr  BI1S/00013845/3Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren  przeznaczony pod administrację i usługiPowierzchnia użytkowa  19,48Korycin,  ul. Knyszyńska 2a, budynek „kiosku” o powierzchni 19,48 m2 do prowadzenia działalności gospodarczejOddanie w najem w formie przetargu pisemnego nieograniczonegoczynsz miesięczny w wysokości   200,00 + VAT

            Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Korycin przy ul. Knyszyńskiej 2A, 16-140 Korycin, oraz poprzez  zamieszczenie wykazu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Korycinie i biuletynie informacji publicznej  Urzędu Gminy w Korycinie. Szczegółowych informacji o nieruchomościach  zamieszczonych w niniejszym wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Korycinie, pok. 7 przy ul. Knyszyńskiej 2a, tel. 85 722-91-95.

Wójt Gminy 
Mirosław Lech

Ogłoszenie dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w najem – strona BIP Urzędu Gminy Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content