DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Dodatek osłonowy w 2024 r. ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku to:

  • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku:

  • 228,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 343,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 486,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 657,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

Ważne! W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dodatek wynosi:

  • 286,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 429,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 607,75 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 822,25 zł w skali roku dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, pokój nr 2 (Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych) tel. 85/722 91 83

Wzór wniosku:

wzór_wniosku_dodatek_osłonowy_2024_r_edytowalny

wzór_wniosku_dodatek_osłonowy_2024_r_ pdf.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content