Spotkanie Wójta z sołtysami Gminy Korycin

Dziś odbyło się spotkanie pana Mirosława Lecha – Wójta Gminy Korycin z sołtysami wsi. Było to pierwsze w 2022 roku z cyklicznych spotkań, odbywających się każdego roku, aby poinformować Państwa sołtysów o wszelkich bieżących działaniach podejmowanych przez samorząd, które następnie przekazują mieszkańcom sołectw oraz wysłuchać ich wniosków i potrzeb w sprawach wszelakichJ

Wójtowi towarzyszyli kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy, a także Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa.

Podczas spotkania został przedstawiony budżet Gminy Korycin na 2022 rok z podziałem na dochody i wydatki oraz dokładnie omówiono tegoroczne zamierzenia inwestycyjne gminy.

Sołtysi zostali poinformowani o zasadach odbioru folii rolniczej oraz o konieczności wypełnienia deklaracjach nt. zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu stworzenia gminnej ewidencji, co wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mieszkańcy takie deklaracje będą musieli złożyć do końca czerwca 2022 roku.  

Kierownik GOPS w Korycinie przedstawiła założenia nowej ustawy o dodatku osłonowym oraz poinformowała o kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla naszych mieszkańców, a także o nowych zasadach składania wniosków w Programie 500+, który z samorządów został przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast Pani Dyrektor GOKSiT w Korycinie opowiedziała o szerokiej i różnorodnej ofercie zajęć dodatkowych, realizowanych w Ośrodku Kultury. Jest ona skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak również do osób dorosłych, a każdy chętny na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Na koniec spotkania sołtysi otrzymali szczegółowe, pisemne informacje o ofercie programowej GOKSiT w Korycinie oraz o zasadach ubiegania się o środki finansowe w GOPS Korycin, które w najbliższym czasie przekażą mieszkańcom swoich sołectw.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content