Informacja z wyników konsultacji dot. zmiany nazwy miejscowości „Mielewszczyzna” na „Milewszczyzna”.

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/91/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Korycin ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz.1529) informuję o wynikach konsultacji, które odbyły się od 18 do 30 listopada 2021r. na podstawie Zarządzenia NR 46/2021 Wójta Gminy Korycin z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości „Mielewszczyzna” na „Milewszczyzna”.

Do konsultacji ws. zmiany nazwy miejscowości byli zaproszeni mieszkańcy sołectw; Dzięciołówka, Gorszczyzna, Rudka i Zakale. Mieszkańcom tych miejscowości zostały przekazane ankiety konsultacyjne. Do dnia 30 listopada 2021 r. do Urzędu Gminy Korycin zwrócono 30 ankiet :
 27 „za” zmianą nazwy,
 2 „nie mam zdania” ws. zmiany nazwy,
 1 „przeciwko” zmianie nazwy.

Dnia 9 listopada 2021r. zwrócono się z pismem do Starosty Powiatu Sokólskiego ws. wydania opinii dotyczącej zmiany nazwy miejscowości „Mielewszczyzna” na „Milewszczyzna”. Pismem z dnia 25 listopada 2021r. znak: GKN-III.6621.1.377.2021.JK otrzymaliśmy pozytywną opinię od Starosty Sokólskiego. Informuje on, iż w ewidencji gruntów i budynków Powiatu Sokólskiego nie funkcjonuje i nigdy nie funkcjonowała nazwa „Mielewszczyzna”,a proponowana zmiana doprowadzi do ujednolicenia nazwy miejscowości z nazwą obrębu ewidencyjnego.

Wójt Gminy Korycin stoi na stanowisku, iż w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały ws. zmiany nazwy miejscowości „Mielewszczyzna” na „Milewszczyzna”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content