Teren nad rzeką Kumiałką w Szumowie zyska na atrakcyjności.

W dniu 11.08.2021 r. Wójt Gminy Korycin podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pt.” Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy szlaku rzeki Kumiałka we wsi Szumowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej , Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Bezpośrednim celem projektu jest uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.  Przedmiotem projektu jest budowa miejsca wypoczynkowego przy szlaku rzeki Kumiałka we wsi Szumowo.

W ramach zadania powstaną obiekty małej architektury takie jak:

 – altana ażurowa,
– toaleta z wkładem typu TOI-TOI,
– palenisko na ognisko,
– pomost, ogrodzenie wzdłuż zachodniej i południowej granicy,
– plaża,
– zatoka parkingowa,
– płyta betonowa pod pojemnik na odpady stałe,
– alejki nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawnika.

Teren ten zyska nowe funkcje rekreacyjne, a także sportowe, kulturalne, społeczne,  edukacyjne Powstanie nowe miejsce spotkań mieszkańców gminy i turystów. Będzie to też miejsce „przystankowe”  dla kajakarzy.

Całkowita wartość projektu 155 222,89 PLN , dofinansowanie 133 939,42 PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content