Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

STAROSTA SOKÓLSKI
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 59, fax 85 711 20 08
srodowisko@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

INFORMACJA
Na terenie Powiatu Sokólskiego obowiązują uproszczone plany urządzenia lasów, które zostały wykonane i zatwierdzone przez Starostę Sokólskiego na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r.

Pozyskanie drewna z terenu objętego uproszczonym planem urządzenia lasu

Informujemy, że w celu pozyskania drewna z działek leśnych (oznaczonych symbolem Ls – zgodnie z informacją zawartą w ewidencji gruntów i budynków) objętych uproszczonym planem urządzenia lasu właściciel lasu prywatnego powinien poinformować o zamiarze pozyskania drewna na stosownym druku dostępnym pod adresem: bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/strefaklienta/wnioskidopobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-i-architektury.html (zawiadomienie o zamiarze pozyskania drewna), lub w holu budynku Starostwa Powiatowe w Sokółce w celu legalizacji drewna.
W celu uzyskania informacji ile m3 drewna można pozyskać na danej działce leśnej zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, należy skontaktować się z Referatem Leśnictwa. Określonej masy drewna nie wolno przekroczyć. Nie wlicza się do niej posuszu, złomów, wywrotów, drzew chorych, które właściciel ma obowiązek usuwać na bieżąco.

Pozyskanie drewna z lasów nieobjętych uproszczonym planem urządzenia lasu

W przypadku działek nie objętych Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu decyzje są wydawane wyłącznie w przypadku konieczności wykonania cięć sanitarnych (posusze, złomy, wywroty, drzewa chore).

Obecnie miejscowości, które nie są objęte Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu to:
– Makowlany, Makowlany Kolonia, Poganica, Jałówka (gm. Sidra)
– Ostrówek (gm. Suchowola)
Jeśli działki nie są objęte planem w celu pozyskania drewna, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji nakazującej wycinkę drzew na stosownym druku dostępnym pod adresem: bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/strefaklienta/wnioskidopobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-i-architektury.html (wniosek o pozyskanie drewna (dla działek nie objętych UPUL)) lub w holu budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce. Następnie pracownicy Referatu Leśnictwa w wyznaczonym terminie wydadzą decyzję, a po jej wydaniu właściciel będzie mógł pozyskać drewno. Po uzyskaniu drewna należy fakt ten zgłosić pracownikom Referatu Leśnictwa celem uzyskania świadectwa legalizacji.

Informujemy, że pozyskane drewno legalizuje się w miejscu pozyskania.

Dokumentem stwierdzającym legalność pozyskania drewna jest świadectwo legalności pozyskania drewna.

Wszelkich informacji na temat pozyskania drewna z lasów prywatnych na terenie Powiatu Sokólskiego udziela Referat Leśnictwa w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 pod nr tel. 85 711 08 45 lub 85 711 08 59, a także Referat Leśnictwa w zamiejscowym ośrodku w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Nikodema Sulika 4A pod nr tel. 85 712 66 47.

Plik do pobrania:
Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content