II ogłoszenie o zamówieniu na infrastrukturę rekreacyjną na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art.  275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”.

Tytuł postępowania:

 Infrastruktura rekreacyjna na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka

(nr sprawy IN.271.7.2021)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki do treści:

Ogłoszenie o zamówieniu na infrastrukturę rekreacyjną na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka – strona BIP Urzędu Gminy Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content