Podpisano trójstronne porozumienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrej Górze.

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrej Górze, Gmina Korycin, mają powody do dumy. W dniu 25 sierpnia 2022 r. zostało bowiem podpisane Porozumienie pomiędzy: Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, Gminą Korycin oraz ww. jednostką OSP w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrej Górze do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Od 1 stycznia 2023 roku kolejna nasza jednostka zostanie włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Będzie w powiecie sokólskim siedemnastą jednostką OSP w tym systemie, a dla druhów oznacza to spore wyzwanie. Przede wszystkim muszą być w ciągłej gotowości, dostępni do wyjazdu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 w roku. Jest to bardzo duże wyróżnienie, ale poprzedzone wielomiesięcznym przygotowaniem druhów, którzy aby spełnić ustawowe warunki, podnosili swoje wyszkolenie i kwalifikacje pożarnicze.

Na strażakach będzie teraz ciążyła również o wiele większa odpowiedzialność. To właśnie oni staną się głównym wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej w większości działań ratowniczych. W przypadku zdarzeń mniejszej rangi, będą je mogli wykonywać również samodzielnie. To oznacza o wiele więcej interwencji niż dotychczas, w trakcie których nie mogą zawieść powierzonego im zaufania.

Jednostka OSP w Ostrej Górze przeszła w minionych trzech latach radykalną przemianę. Zakupiony został przez Gminę Korycin, w ramach pozyskanych środków unijnych z programu transgranicznego Polska-Litwa, nowy i optymalnie wyposażony średni samochód bojowy marki Man. Sfinansowaliśmy gruntowny remont garażu z wjazdem i nową bramą. Zakupiliśmy sąsiednią działkę, co pozwoliło gruntownie przebudować drogi komunikacyjne. Pokryliśmy koszty niezbędnych ku temu materiałów, ale ogromną społeczną pracę przy porządkowaniu terenu, nasadzeniach i ułożeniu nawierzchni wykonali druhowie i mieszkańcy wsi.

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy zaczął funkcjonować w Polsce w 1995 roku. Celem jego utworzenia była ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu, było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Wyremontowana remiza służy nie tylko druhom z OSP Ostra Góra, ale także paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które zorganizowały piękną wiejską imprezę na terenie remizy, zaś w tym roku na prośbę i z partycypacją mieszkańców powstaje już wiata integracyjna za 60 000 tys. zł (25 000 zł pozyskujemy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

Gratulujemy mieszkańcom i druhom z OSP Ostra Góra zaangażowania i troski o wspólne dobro❗❗❗

Razem można więcej❗❗Wielkie brawa❗❗

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content