XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Zgodnie z dyspozycją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku permanentnie prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Jak co roku Kasa w tym celu wykorzystuje różne formy działań – pogadanki, szkolenia, konkursy. Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju Oddział nie zrezygnował z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz z informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi.

Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy oraz Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego w 2022 r. odbędzie się XIX edycja.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w konkursie jest niezwykłą okazją do zidentyfikowania wielu zagrożeń w miejscu pracy rolników oraz zachętą do ich wyeliminowania.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Organizatorami konkursu są:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
• inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłoszą chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy. Jest organizowany corocznie i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Za przebieg poszczególnych etapów odpowiedzialne są komisje konkursowe.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki lub Oddziału Formularza zgłoszeniowego w terminie do 22 kwietnia 2022 r. W bieżącym roku etap regionalny trwa od dnia jego ogłoszenia do 3 czerwca 2022 r. Etap wojewódzki Konkursu trwa nie dłużej niż do 8 lipca 2022 r. Uczestniczą w nim laureaci etapów regionalnych. Centralna Komisja Konkursowa w lipcu i sierpniu 2022 r. przeprowadzi wizytację 16 gospodarstw (zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu) i wyłoni laureata – właściciela najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju. Centralna Komisja Konkursowa określa miejsce i termin podsumowania Konkursu.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl. oraz w jednostkach terenowych KRUS.

DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Jacek Jarmołowicz

Plik do pobrania:
Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content