Strategia Rozwoju Gminy

Zapraszam wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Korycin na spotkanie w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Celem spotkania będzie wymiana wzajemnych informacji, pomysłów i uwag, które posłużą dalszemu rozwojowi Naszej Małej Ojczyzny. Przedstawione zostaną bieżące i planowane działania organizacyjne i inwestycyjne. W spotkaniu uczestniczył będzie m.in. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białystoku.

Wnioski i postulaty ze spotkania posłużą również do opracowania długofalowej Strategii Rozwoju Gminy Korycin.

Wójt Gminy Korycin
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content