Odebraliśmy nagrodę za wspólny, transgraniczny projekt z Rejonem Wileńskim

Wczoraj – 27 września 2022 roku w Druskiennikach na Litwie miały miejsce uroczyste obchody Europejskiego Dnia Współpracy. Gmina Korycin, która od wielu lat realizuje transgraniczne projekty wspólnie z litewskimi partnerami, została wyróżniona Honorowym Dyplomem za udane i inspirujące partnerstwo w projekcie „Matryca reagowania kryzysowego – nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego”, złożonym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa – Polska 2014 – 2020.

Liderem Projektu była Gmina Korycin, a parterami Państwowa Staż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna Rejonu Wileńskiego. Budżet projektu wynosił 999 832,31 Euro, zaś dofinansowanie to 85% całości kosztów. Działania w naszej gminie objęły rozbudowę remizy strażackiej w Korycinie oraz zakup dwóch średnich wozów bojowych z pełnym wyposażeniem, a po stronie litewskiej przeprowadzono prace remontowe remizy strażackiej oraz zakupiono jeden samochód typu średniego z wyposażeniem. Przeprowadzono także wspólne, polsko -litewskie szkolenia dla członków straży pożarnej, poprawiające bezpieczeństwo po obu stronach granicy.

            Docenienie naszych wysiłków i starań daje nam motywację do kolejnych działań i dalszego aplikowania o środki finansowe w ramach programów transgranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content