Nowa inwestycja w Gminie Korycin

W dniu 8 lipca 2021 roku Wójt Gminy Korycin podpisał Umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy  finansowej w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na realizacje zadania pt.” Budowa  infrastruktury rekreacyjnej na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania jest zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem retencyjnym Szumowo-Olszynka w celu udostepnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

 W ramach inwestycji w miejscowości Zabrodzie (gm. Korycin) teren przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka zostanie zagospodarowany. Powstanie infrastruktura rekreacyjna: drewniana wiata z grillem, pomost pływający, stół edukacyjny oraz plac zabaw z wyposażeniem. Teren zostanie oświetlony lampami solarnymi.

Wartość projektu wynosi 185 500,41 zł, dofinansowanie ze środków UE 118 033,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content