Transport na wybory

Wójt Gminy Korycin informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:…

Więcej...

84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

Szanowni Państwo, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 września 2023 r., jednostki samorządu terytorialnego (posiadające centrale alarmowe) na terenie  województwa uruchomią syreny alarmowe – sygnał ciągły na okres 1 minuty w…

Więcej...

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Korycin informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2023 roku w/w przedsięwzięcia na terenie…

Więcej...

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

W lipcu 2023 roku skończyła się VI kadencja Podlaskiej Izby Rolniczej Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają: Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody. Tegoroczne wybory do…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY KORYCIN ul. Knyszyńska 2a 16-140 Korycin Korycin, dn. 22.08.2023 r. GR. 6131.2.2023 Gmina Korycin  posiada do sprzedania drewno opałowe (mokre) –  sosna i olcha czarna – kłody 2,5 m długości, pozyskane w ramach cięć pielęgnacyjnych…

Więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Korycin

Korycin, dnia 21.08.2023 r. Informuję mieszkańców Sołectwa wieś Skindzierz oraz Sołectwa kolonia Skindzierz, iż w terminie od 30 sierpnia 2023 roku do 11 września 2023 roku odbędą się konsultacje społeczne wśród mieszkańców tych sołectw w sprawie zmiany…

Więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 8 sierpnia 2023 r. dot. eksploatacji kopaliny ze złoża Wojtachy gm. Korycin pow. sokólski woj. podlaskie.…

Więcej...

Sprzedaż drewna opałowego

Korycin, dn.  03.08.2023 r. WÓJT GMINY KORYCINul. Knyszyńska 2a16-140 Korycin   GR. 6131.1.2023 O G Ł O S Z E N I E          Gmina Korycin  posiada do sprzedania drewno opałowe (mokre) –  sosna i olcha czarna…

Więcej...

URUCHOMIENIE SYREN ALARMOWYCH

Szanowni Państwo, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe – sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia…

Więcej...

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

Informuję, iż na terenie Gminy Korycin zostały powołane komisje ds. oszacowania strat w uprawach dotkniętych suszą. Wszyscy rolnicy dotknięci suszą muszą złożyć wniosek za pomocą aplikacji „szacowanie suszy” do 15 października 2023 r. jest to warunek konieczny…

Więcej...

Informacja

Wójt Gminy Korycin informuje, iż wysokość środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwa w 2024 roku, w ramach Funduszu Sołeckiego, przedstawia się następująco: …

Więcej...

Drodzy Państwo,

W sobotę 24 czerwca 2023 do Gminy Korycin, jako jedynej gminy w województwie podlaskim, zawita niezwykły projekt pn.  ISKRY NIEPODLEGŁEJ  To mobilne widowisko edukacyjne Biura „Niepodległa” o wybitnych Polkach i Polakach, którzy zmienili świat. Umieszczono je w…

Więcej...

Zapraszamy do udziału w truskawkowych konkursach

Uwaga! Uwaga! Już 25 czerwca po raz kolejny odbędą się Mistrzostwa Świata w jedzeniu truskawki na czas, oprócz tego wybierzemy największą truskawę oraz sprawdzimy umiejętności krawieckie w szyciu truskawek. Zapraszamy do udziału Regulamin Konkursów Truskawkowych 2023 Strefa…

Więcej...

PROGRAM „TRENUJ Z WOJSKIEM WIOSNA-LATO” – 3 EDYCJA

Poniżej najważniejsze szczegóły: – To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych dla każdego chętnego Polaka. – Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin, mają bardzo przystępną formułę, są bezpłatne i są prowadzone przez wojskowych instruktorów. – Podczas szkoleń uczestnicy poznają…

Więcej...

Ogłoszenie o wyborach ławników

INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614) oraz rozporządzeniem Ministra…

Więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Korycinogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. księgowości w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Korycin. Pliki do pobrania: Ogłoszenie wraz z załącznikami jest również zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce „Nabór na…

Więcej...

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański – spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, radnych gmin, sołtysów, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i innych stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie zorganizowane w ramach…

Więcej...

Spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Korycin

Wójt Gminy Korycin zaprosił w dniu 11 maja br. przedsiębiorców z terenu gminy na spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Korycin na lata 2024 – 2034, do opracowania której przystąpił gminny samorząd. W spotkaniu uczestniczył również pan Tomasz…

Więcej...

Strategia Rozwoju Gminy

Zapraszam wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Korycin na spotkanie w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Celem spotkania będzie wymiana wzajemnych informacji, pomysłów i uwag, które posłużą dalszemu rozwojowi…

Więcej...

Trenuj z Wojskiem i Trenuj jak Żołnierz

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału i w miarę możliwości promocji. naszych dwóch projektów Trenuj z wojskiem które jest skierowane do osób w wieku 15-65 lat oraz trenuj jak żołnierz od 18 roku życia .W załączniku wysyłamy plakaty dotyczące wydarzeń…

Więcej...

III edycja Dni Ziemi Korycińskiej już za nami

Wspólne sprzątanie, sadzenie drzewek i kwiatów, a na koniec prac porządkowych chwila odpoczynku, rozmowy i pieczenie kiełbasek na ognisku – tak wyglądała III edycja Dni Ziemi Korycińskiej w dniach 19-23 kwietnia 2023 roku. Przedszkolaki, uczniowie Szkoły Podstawowej…

Więcej...
Skip to content