INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

GMINA KORYCIN

Korycin, 4 września 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dotyczy procedury na wykonanie zamówienia na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której przedmiotem jest: zorganizowanie i przeprowadzenie Transgranicznego Pikniku Rodzinnego w Korycinie na placu przedszkolnym w dniu 13 września 2018r. , w ramach projektu pt.”Transgraniczna  Sieć Wczesnej Edukacji” realizowanego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska (INTERREG V-A)

Uprzejmie informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, Wykonawcy: Zielona Szkoła Adam Brylewski, ul. Broniewskiego 5 lok.52 , 15- 748 Białystok.

Cena oferty – 39 664,00 zł (brutto)

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się następującymi kryteriami :
1) cena – 60 pkt,
2) atrakcyjność urządzeń zabawowych, mierzona ilością – 40 pkt.

W/w oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów -100.

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content