Powstaje plac zabaw przy przedszkolu w Korycinie

     Trwają prace przy budowie placu zabaw, zlokalizowanego na działce leżącej tuż obok rozbudowanego przedszkola w Korycinie.

     Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycin, przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy, złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Fundusz Biebrzański” o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w Korycinie”.

      Działkę Towarzystwu nieodpłatnie przekazała Gmina Korycin. Plac zabaw będzie otwarty i dostępny bez ograniczeń dla wszystkich mieszkańców gminy, co zdecydowanie pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz poprawi bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni publicznej.

      Nowy plac zabaw będzie kolejnym tego typu rekreacyjnym miejscem wypoczynku dla naszych mieszkańców. Dzieci i młodzież mogą już teraz korzystać z przestrzeni zabawowej na Rynku w Korycinie oraz dwóch placów zabaw zlokalizowanych na terenie przy zalewie w Korycinie, z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych oraz mini golfa.

     Koszt zadania wynosi 229 939 zł i w całości sfinansowany będzie ze środków unijnych. Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 15 sierpnia 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content