Nasz mieszkaniec laureatem konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskiem w 2017 roku

        Już po raz XIII Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Generalnym Konserwatorem Zabytków zorganizowało konkurs, którego celem było wyróżnienie mieszkańców szczególnie dbających o drewniane dziedzictwo architektoniczne Podlasia. To właśnie drewniana architektura, zachowana jeszcze we wsiach i miasteczkach całego województwa podlaskiego, wyróżnia krajobraz naszego regionu. Jej estetyka jest bowiem odzwierciedleniem bogactwa tradycji, religii i narodowości – zapisem historii i wrażliwości kolejnych pokoleń.

       W tegorocznej edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim jury postanowiło uhonorować pierwszym miejscem dwa obiekty, w tym wiatrak typu holenderskiego w Aulakowszczyźnie, należący do Pana Stanisława Kopciewskiego. 

          Wiatrak został wybudowany w 1930 roku przez dziadka obecnego właściciela. Służył do przemiału zboża dla rolników z sąsiednich wsi. Do 1963 roku urządzenia młyńskie napędzane były siłą wiatru, potem silnikiem elektrycznym. W czerwcu 2014 roku została wymieniona stolarka okienna i drzwi oraz zewnętrzne pokrycie z osikowego wióra. W listopadzie 2016 roku zamontowano nowe śmigi. Ze względu na swe walory architektoniczne i stan zachowania wiatrak został wpisany do rejestru zabytków. Co warto podkreślić, zachowane zostało kompletne wyposażenie wiatraka w urządzenia i mechanizmy służące do napędu i przemiału zboża na mąkę. Jury przyznało pierwszą nagrodę dla właściciela wiatraka doceniając jego zaangażowanie w utrzymanie tego obiektu w dobrym stanie technicznym, a szczególnie za odtworzenie śmigieł. W wyniku tych działań odzyskał on swój pierwotny wygląd, a tym samym stał się jednym z najlepiej zachowanych prywatnych wiatraków w skali całego województwa.

        Należy również podkreślić, że władze samorządowe Gminy Korycin szanują dziedzictwo naszych przodków i aktywnie wpierają (również finansowo) wszelkie inicjatywy i prace związane z konserwacją, restauracją bądź robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Tak było również w przypadku wiatraka w Aulakowszczyźnie, którego renowację Gmina Korycin wsparła dotacją w 2016 roku.

Serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content