Warsztaty współpracy sieciowej pn. „Transgraniczna Sieć Wczesnej Edukacji”

       

      Przedstawiciele polskiego Korycina i litewskiego Birstonas spotkali się dziś w Korycinie na uroczystej inauguracji warsztatów współpracy sieciowej pn. „Transgraniczna Sieć Wczesnej Edukacji”, realizowanych w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska (INTERREG V-A).

         Wspólny międzynarodowy projekt zakłada przebudowę i rozbudowę przedszkola w Korycinie oraz zakup wyposażenia kuchni przedszkolnej i nowego placu zabaw w przedszkolu w Birstonas.  Przewidziane są również wspólne warsztaty doskonalenia kompetencji dla nauczycieli po obu stronach granicy, pikniki rodzinne dla przedszkolaków, nauczycieli i rodziców. Początek tych działań miał miejsce wczoraj w UG Korycin.

       Celem warsztatów jest analiza uwarunkowań oraz zaprogramowanie rozwiązań rozwoju wczesnej edukacji dla wzajemnej współpracy oraz wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na pograniczu litewsko-polskim. Nacisk zostanie położony na proaktywne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych w debatę polityczną, programowanie rozwoju, wdrażanie i monitorowanie transgranicznej polityki wczesnej edukacji. Uczestnicy warsztatów będą identyfikować główne priorytety i przyszłe kierunki działania w zakresie partnerstwa transgranicznego.

           Ustanowiona zostanie Transgraniczna Sieć Wczesnej Edukacji – trwała struktura i platforma współpracy transgranicznej w ramach przepływu informacji, oceny, badania i  monitorowania, a także harmonizacji działań, promowania większego zaangażowania, współpracy i efektywnego świadczenia usług edukacyjnych w obszarze transgranicznym.

         Uczestnikom zapewniona zostanie profesjonalna moderacja, tłumaczenie na język polski i litewski, wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania warsztatów.

          Podczas krótkiego pobytu w Korycinie goście z Litwy zwiedzili Park Plebański ze Świętym Źródłem i Kościół pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Św., a także obejrzeli Zespół Szkół i Przedszkole – jeszcze przed rozbudową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content