Międzynarodowe spotkanie partnerów dotyczące wspólnego projektu transgranicznego

    W dniu 9 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Korycin odbyło się spotkanie przedstawicieli pięciu Gmin: Korycin, Janów, Nowy Dwór, Szudziałowo oraz Grodzieńskiego Obwodowego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji  Nadzwyczajnych Republiki Białorusi.

    Partnerzy uzgodnili przystąpienie do wspólnego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, priorytet 2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, Działanie CT8 Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony oraz określili jego zakres i najważniejsze działania. Podpisany został również List Intencyjny w języku polskim i rosyjskim (w załączeniu).

      Celem projektu będzie wzrost bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym poprzez rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących środowiska, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony. Planowane są następujące obszary realizacji projektu:

  • wspólne działania w zakresie działań przygotowawczych w przypadku katastrof ekologicznych, klęsk żywiołowych i sytuacji awaryjnych,
  • podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za działania ratownicze oraz rozwijanie umiejętności wspólnego efektywnego reagowania na występujące zagrożenia,
  • działania inwestycyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym.

    Ze strony polskiej najistotniejszymi elementami projektu jest zakup 6 wozów bojowych dla ochotniczych straży pożarnych oraz rozbudowa 3 remiz OSP. Ze strony białoruskiej remont zabytkowego budynku z przystosowaniem do celów edukacji i szkoleń dla młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zakup wozu bojowego.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Pan Szparlo Sergei Gennadewicz – Naczelnik Grodzieńskiego Obwodowego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi
  • Pan Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin
  • Pan Czesław Jan Kiejko – Wójt Gminy Janów
  • Pan Andrzej Humienny – Wójt Gminy Nowy Dwór
  • Pan Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy Szudziałowo
  • Pan Wacław Greś – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

      Liderem projektu jest Gmina Korycin. Partnerzy dziękują Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za pomoc w organizacji grupy projektowej.

LIST INTENCYJNY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content