Wójt w Komitecie Regionów UE

      W dniach 27-28 września br. Wójt Gminy Korycin – Mirosław Lech uczestniczył w Brukseli w obradach Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Wziął udział w pracach Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) i Komisji Polityki Gospodarczej (ECON).

       Wójt jest członkiem Polskiej Delegacji do Komitetu Regionów od roku 2004. Składa się ona z 42 przedstawicieli samorządów różnych szczebli, w tym 4 wójtów. Jest to duże wyróżnienie dla Gminy Korycin i Wójta jako jej przedstawiciela.

      Komitet Regionów jest to organ doradczy i opiniodawczy Wspólnoty, powołany do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej. Wypowiada się w imieniu władz szczebla niższego niż krajowy tj. regionów, hrabstw, prowincji, miast i gmin w ramach struktury instytucjonalnej UE.

        Rola Komitetu Regionów polega na reprezentowaniu na forum unijnym stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa UE poprzez wydawanie opinii na temat propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Zarówno Komisja jak i Rada są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych, ale mogą również porozumiewać się z Komitetem, gdy uznają to za stosowne. Komitet może również wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie a także Parlamentowi Europejskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content