Kolejny zagraniczny partner Gminy Korycin

    W dniu 22 września 2016 roku Wójt Gminy Korycin spotkał się w Grodnie na Białorusi z delegacją reprezentującą rejon i miasto Wilejka (obwód miński). Podczas spotkania zapadły ustalenia o złożeniu wspólnego projektu w ramach programu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina, którego liderem będzie Gmina Korycin. Dotyczyć on będzie budowy amfiteatru i zagospodarowania plaży nad zalewem w Korycinie, a ze strony białoruskiej – podobne przedsięwzięcie dotyczące budowy amfiteatru i ścieżek rowerowych w Wilejce.

    Szacunkowa wartość projektu po naszej stronie to około 1 mln Euro, zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej ma wynieść do 90% kosztów inwestycji. Termin składania wniosków upływa z końcem 2016 roku.

       Zdajemy sobie sprawę z ogromnej konkurencji, ale przecież „kto nie gra, ten nie wygrywa”.
wilejka

        Dnia 23 września 2016 roku Wójt Gminy Korycin uczestniczył w XVIII Krajowych Targach „Euroregion Niemen 2016” w Grodnie, reprezentując Gminę Korycin i Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content