ZAWIADOMIENIE

 

     Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” zawiadamia, że Zgromadzenie Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2016 r. przyjęło nową metodę naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami, stawki opłat oraz nowy druk deklaracji.

            Uchwały w powyższej sprawie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 17 czerwca 2016 r. pod pozycjami:

– poz. 2547 – Uchwała Nr VII/31/16 Zgromadzenia Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

– poz. 2548 – Uchwała Nr VII/32/16 Zgromadzenia Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”

Wymienione uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.

          W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy są zobowiązani złożyć nowe deklaracje    o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 sierpnia br.

          Deklaracje należy składać w Biurze Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”, ul. Słowiańska 14  w Korycinie. Deklaracje można również składać w Urzędzie Gminy Janów, w każdą środę  począwszy od 13 lipca 2016 r. oraz przez platformę ePUAP.

Nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  obowiązujące od 1 października 2016 r. są następujące:

1) gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:
– od gospodarstwa domowego 1-osobowego – 15 zł
– od gospodarstwa domowego 2-osobowego – 30 zł
– od gospodarstwa domowego 3-osobowego – 40 zł
– od gospodarstwa domowego 4-osobowego i więcej – 45 zł

2) gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
– od gospodarstwa domowego 1-osobowego – 30 zł
– od gospodarstwa domowego 2-osobowego – 60 zł
– od gospodarstwa domowego 3-osobowego – 80 zł
– od gospodarstwa domowego 4-osobowego i więcej – 90 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie bez wezwania na wydzielony indywidualny numer rachunku bankowego, u sołtysa bądź w Biurze Związku Gmin      w terminach do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia.

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości zostanie wystawiony tytuł wykonawczy. Organem egzekucyjnym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.

W załączeniu pliki do pobrania:
– Zawiadomienie
– Uzasadnienie
Druk deklaracja

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content