90 lat powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie

W dniu 11 lipca 2015 roku odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 90-lecia powstania  Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie. Na uroczystości zostało odznaczonych 47 strażaków z terenu Gminy Korycin. Odznaczenia wręczali Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Druh Kazimierz Woronowicz członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku oraz st. bryg. Wacław Greś Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie przedstawił Druh Edmund Sobolewski
Oto ona:

Ochotnicza Straż Pożarna w Korycinie istnieje od 1925 roku. Na początku grupa młodych ludzi zorganizowała zebranie mieszkańców Korycina, którego głównym celem było utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wówczas powołano pierwszy zarząd, którego Prezesem został Pan Józef Natunewicz ówczesny organista naszej parafii.

         Duży wkład w rozwój Jednostki miał też Dh Edward Hodun, który zarówno przed wojną jak i po wojnie jako Naczelnik organizował szkolenia teoretyczne i taktyczno-bojowe. Gaszenie pożarów w owych czasach było bardzo utrudnione, ponieważ wszystkie budynki były zwarte, drewniane i kryte strzechą. Dobre wyszkolenie i zdyscyplinowanie strażaków w znacznym stopniu przyczyniało się do opanowania groźnych pożarów i uniknięciu dalszego rozprzestrzeniania się ognia.

         Na przełomie lat 50 i 60-tych nasza Jednostka była również współorganizatorem życia kulturowego w Korycinie. Przywództwo należy przypisać Dh Edwardowi Hodunowi. Z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem reaktywowało swoją działalność koło teatralne, które w przeciągu paru lat z powodzeniem wystawiło kilkanaście sztuk teatralnych.

         Na początku lat 60 zainicjowano budowę remizy strażackiej przy dużym wkładzie pracy fizycznej strażaków. Pierwszy samochód strażacki Jednostka otrzymała w 1963 roku. Kierowcą tego wozu bojowego był Dh Edmund Sobolewski obecny Prezes Jednostki OSP w Korycinie.

         W najświetniejszych okresach naszej działalności zajmowaliśmy czołowe miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych w powiecie i województwie. W roku 1966 Jednostka zajęła I miejsce w powiatowych zawodach pożarniczych w Sokółce. Osiągnięty sukces przyczynił się do powstania żeńskiej Drużyny Pożarniczej. Natomiast w roku 1967 Jednostka zajęła I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Białymstoku. Drużyna żeńska zaś zajęła II miejsce. W 1968 roku Jednostka startowała w zawodach Krajowych.

         Już w 70-tych latach Jednostka wzniosła się na wysoki poziom w działaniach ratowniczo-gaśniczych na szczeblu powiatu i województwa. Miała do dyspozycji 2 samochody gaśnicze. Z inicjatywy społeczeństwa Gminy Korycin wspartej przez tutejsze instytucje w 1975 roku ufundowano pierwszy sztandar dla OSP.

         W 1995 roku  Jednostka  została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W uznaniu zasług Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie odznaczył w 1995 roku Jednostkę złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

         Z biegiem lat zwiększała się ilość zdarzeń ratowniczo – gaśniczych. Więc zachodziła potrzeba wymiany samochodów strażackich na większe z nowszym wyposażeniem. Dzięki ofiarności i zrozumieniu mieszkańców naszej gminy oraz Wójta Gminy    Korycin i pomocy licznych instytucji, zakupiono większe samochody ratowniczo-gaśnicze oraz wykonano nowy sztandar dla naszej Jednostki jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli.

         Obecnie na wyposażeniu Jednostki są trzy samochody pożarnicze. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Tatra, średni samochód marki MAN oraz przekazany nieodpłatnie wraz z osprzętem z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce lekki samochód ratownictwa technicznego marki Iveco, za który serdecznie dziękujemy Pana Komendantowi.

         Szerokie zainteresowanie problematyką ochrony przeciwpożarowej w środowisku poczyniło w 2003 roku do powstania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którą tworzą uczniowie Zespołu Szkól w Korycinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

         Obecnie strażacy angażują się w życie społeczno-kulturalne gminy, zapewniając porządek i bezpieczeństwo podczas organizowanych imprez.  Ponadto są przygotowani do niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów i wypadkach drogowych.

[metaslider id=3665]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content