Ogłoszenia Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”

            Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” informuje, że na terenie Gmin: Janów i Korycin odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się Schronisko GREEN HOUSE Mateusz Oblacewicz, Krzeczkowo 63 k. Moniek.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące odławiania bezdomnych zwierząt należy kierować pod nr tel. (85) 871 22 15 w godzinach pracy Biura Związku Gmin tj: 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Schronisko GREEN HOUSE prowadzi również adopcję psów. Osoby zainteresowane posiadaniem zwierzaka, w sprawie adopcji, mogą kontaktować się ze schroniskiem pod nr tel. 513 066 900.

Ponadto na stronie internetowej schroniska www.schronisko-gh.pl można obejrzeć galerię psów przeznaczonych do adopcji.


Na terenie gmin członkowskich Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” tj. Janów i Korycin, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt gospodarskich i zwierzyny leśnej zajmuje się firma „STRUGA” S.A. z siedzibą w Jazuickiej Strudze, woj. kujawsko-pomorskie.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące likwidacji padłych zwierząt należy kierować pod nr tel. (85) 871 22 15 w godzinach pracy Biura Związku Gmin tj: 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Korycinie przy ul. Grodzieńskiej 36 (dawne magazyny GS) od 1 lutego 2015 roku czynny będzie w każdą sobotę miesiąca w godz. 12.00-16.00.

 Rodzaje odpadów, które mieszkańcy (z terenu gm. Janów i Korycin) mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
1)  odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery;
2) zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych lub do uprawnionych punktów odbioru w/w odpadów na terenie gminy (m.in. punktów sprzedaży akumulatorów), zużyte baterie mogą być również zbierane i odbierane w systemach zbiórki prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub w systemie określonym przepisami w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu;
4)  meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe (nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe i budowlane takie jak gruz);
6)  zużyte opony;
7)  styropian, opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak;
8)  folie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content